Moet u geneeskundige kosten meeverzekeren?

Wij bieden u de mogelijkheid, op uw reisverzekering te kiezen voor de aanvullende dekking 'geneeskundige kosten'.
Of dat raadzaam is, hangt mede af van de dekking van uw zorgverzekering.
De zorgverzekeraar vergoedt op grond van de basisverzekering spoedeisende hulp in het buitenland tot maximaal de Nederlandse tarieven.
Wanneer u reist naar het buitenland is het dus zinvol om medische kosten extra mee te verzekeren door een aanvullende dekking voor geneeskundige kosten op uw reisverzekering af te sluiten.
Schrijft een arts u op vakantie medicijnen voor die niet in Nederland geregistreerd zijn of is de medische hulp duurder dan in Nederland?
Dan is de vergoeding vanuit de basiszorgverzekering dus niet hoger dan het bedrag dat in Nederland gebruikelijk is.

Medische kosten in het buitenland

U kunt in het buitenland te maken krijgen met medische kosten. Bijvoorbeeld als u valt en uw been breekt,
als u een blindedarmontsteking of hartinfarct krijgt. Of als uw kind een fikse oorontsteking oploopt.
Stel u heeft in het buitenland medicijnen nodig die daar door een arts worden voorgeschreven en door een apotheek worden verstrekt.
In dat geval betaalt de zorgverzekeraar niet, maar de reisverzekeraar vergoedt deze medicijnen wel als u geneeskundige kosten heeft meeverzekerd

Welke verzekering dekt wat?

Zowel voor de reisverzekering als voor de zorgverzekering is het raadzaam eerst contact op te nemen met SOS-international,
voordat u zichzelf laat behandelen. Blijkt het na contact spoedeisend? Dan vergoedt de zorgverzekering de kosten.
Is het niet spoedeisend, dan is een verklaring van een erkend arts vaak voldoende voor de reisverzekering.

Direct Afsluiten?

De aanvullende dekking geneeskundige kosten meeverzekeren op uw Dyckhaven Doorlopende Reisverzekering?
Dit kunt u zelf wijzigen via mijn–dossier op onze site, of de Dyckhaven app. Uw wijziging kan per direct ingaan.
Wilt u geneeskundige kosten meeverzekeren op een Dyckhaven Kortlopende Reisverzekering,
dan kunt u dit telefonisch of via deze website afsluiten.

Dyckhaven- Postbus 156- 5490 AD Sint Oedenrode - info@dyckhaven.nl