Maar ik heb toch een zorgverzekering

Vaak krijgen wij te horen dat het verzekeren van medische kosten op de reisverzekering niet nodig is. Er is immers al een zorgverzekering. Maar is dit ook zo? Medische kosten in het buitenland worden vergoed door uw zorgverzekering. Deze vergoeding kan te laag zijn. Hierdoor moet u alsnog zelf een gedeelte van de kosten betalen. Deze kosten kunt u  meeverzekeren via een aanvullende zorgverzekering of via de dekking geneeskundige kosten op uw doorlopende reisverzekering.

Wie vergoedt er?

Als u geneeskundige kosten maakt in het buitenland, kunt u twee partijen aanspreken: allereerst de zorgverzekeraar, via de basisverzekering en aanvullende verzekering met buitenland dekking. En ten tweede: de reisverzekeraar, mits u een reisverzekering heeft met dekking voor geneeskundige kosten. De partij die als eerste wordt aangesproken, onderneemt de nodige acties om hulpverlening in te schakelen en garanties af te geven aan zorgverleners/ziekenhuizen voor de zorgkosten die gemaakt zijn/worden.

Bij zorgkosten in het buitenland zijn er mogelijk meer partijen die dekking bieden, namelijk: de zorgverzekeraar en/of de reisverzekeraar. Dat betekent dat er mogelijk twee verschillende verzekeringen zijn die (dezelfde) dekking bieden. Om ervoor te zorgen dat de claimafhandeling en vergoeding eerlijk verloopt, zijn er in een akkoord tussen zorgverzekeraars en reisverzekeraars verschillende afspraken gemaakt. Dit akkoord noemt men ook wel het Convenant Samenloop Reis- en zorgverzekeringen.

Eigen risico

Sommige reisverzekeraars vergoeden het verplichte (en vrijwillige) eigen risico voor zorgkosten uit de basisverzekering. Deze kosten hoef je meestal niet achteraf apart te declareren, maar worden automatisch meegenomen bij de claimafhandeling. In enkele gevallen kan het voorkomen dat de reisverzekeraar zelf een eigen risico hanteert voor geneeskundige die worden gedekt vanuit de reisverzekering. Dat eigen risico ligt in dat geval meestal tussen de 50 en 100 euro.

Dyckhaven- Postbus 156- 5490 AD Sint Oedenrode - info@dyckhaven.nl