Zorgvuldig of niet?

Consument heeft een beroep gedaan op zijn doorlopende reisverzekering voor de schade door diefstal van bagage uit zijn huurauto. Consument had de auto vijf minuten voor het raam van de benzineshop geparkeerd, zodat hij bij het raam zijn koffie kon nuttigen. Desondanks zijn er in die periode spullen uit de auto gestolen. Verzekeraar heeft de schadeclaim van Consument afgewezen, omdat hij niet alles eraan gedaan zou hebben om de diefstal te voorkomen.

Verweer van de verzekeraar

De schadeclaim van Consument is afgewezen op hetgeen is bepaald in artikel 2.3.4 van de Voorwaarden. In dit artikel is bepaald dat Verzekeraar niet tot vergoeding overgaat, indien de verzekerde niet voorzichtig genoeg is geweest. Dit houdt in dat Consument er alles aan had moeten doen om te voorkomen dat zijn spullen werden gestolen. Het is daarbij algemeen bekend dat in Spanje op de autosnelwegen veel autocriminaliteit is. Consument heeft aangegeven zes keer per jaar op reis te gaan en zou dan ook bekend moeten zijn met dit gegeven. Consument was zich bovendien ervan bewust dat hij een zeker risico liep door de spullen zichtbaar in de auto achterlaten. Hoewel Consument voorzorgsmaatregelen heeft getroffen zijn toch spullen uit de auto gestolen. Consument had de diefstal eenvoudig kunnen voorkomen door de koffie door één persoon te laten halen en de andere persoon bij de auto te laten wachten. Consument heeft hierdoor conform de Voorwaarden niet alles eraan gedaan om de diefstal te voorkomen.

Zorgvuldigheidsclausule

In de toepasselijke voorwaarden is echter een zogeheten ‘normale voorzichtigheids-clausule’ opgenomen, waardoor een verzekeraar slechts dekking kan weigeren indien de verzekerde een ernstige mate van schuld is te verwijten. De Commissie is van oordeel dat Consument de nodige voorzorgsmaatregelen heeft getroffen hetgeen meebrengt dat in ieder geval niet geoordeeld kan worden dat Consument een ernstige mate van schuld te verwijten is. De vordering van Consument dient te worden toegewezen.

(uitspraak KiFiD 8 augustus 2016)

Terug

03-07-2017

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep