Zorgverzekering duurder?

De zorgpremie gaat volgend jaar met een stevige stap omhoog. Dat blijkt uit uitgelekte cijfers voor Prinsjesdag waar De Telegraaf de hand op heeft weten te leggen. Het ministerie van Volksgezondheid maakt ieder jaar voor Prinsjesdag ramingen van wat de nieuwe basispremie voor de zorgverzekering zal gaan kosten.

Op dit moment betalen verzekerden jaarlijks gemiddeld 1290 euro, berekende het CPB eerder, oftewel 107,50 per maand. Dat bedrag gaat flink omhoog, wordt nu verwacht. Ingeschat wordt dat de basispremie in 2019 gemiddeld op 1432 euro zal uitkomen, wat neerkomt op zo’n 119, 30 euro. Het betekent een stijging van een kleine 12 euro op maandbasis.

Het ministerie komt overigens op een ander bedrag aan premie uit voor 2018, namelijk 1308 euro op jaarbasis. Dat zou een stijging betekenen van iets meer dan een tientje per maand.

Eigen risico

Dat de zorgpremie voor aankomend jaar omhoog kon vliegen, werd al breed voorzien. Het nieuwe kabinet heeft het eigen risico immers bevroren op 385 euro. Dit betekent in de huidige systematiek dat de zorgpremie wel omhoog moest. De zorgpremie stijgt volgens ingewijden ook omdat de prijzen en lonen vanwege de aantrekkende economie stijgen. Daarnaast loopt de Rijksbijdrage voor de wijkverpleging af. Dat was een fonds van twee miljard euro om de overheveling van de wijkverpleging van de AWBZ naar de zorgverzekering te verzachten.

Zorgakkoorden

Het nieuw geraamd  bedrag voor de basispremie had nog veel hoger uit kunnen vallen als minister Bruins (Volksgezondheid) geen zorgakkoorden had gesloten. In zulke akkoorden spreekt hij met de sector af dat zij slecht beperkt mogen groeien.

Of premiebetalers volgend jaar daadwerkelijk een maandbedrag van dik 119 euro zullen moeten gaan betalen, is nog niet zeker. Het door het ministerie becijferde bedrag is slechts een richtlijn voor zorgverzekeraars die in november altijd in exacte tarieven betalen. Zij kunnen bijvoorbeeld ook kiezen voor een lagere premie door hun reserves in te zetten.

De laagste inkomens worden voor de premiestijging gecompenseerd. Hun zorgtoeslag stijgt namelijk mee.

(bron: De Telegraaf)

Terug

11-09-2018

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep