Zorgpremie 2023

Traditiegetrouw als eerste heeft DSW Zorgverzekeraar de nieuwe premie van de basisverzekering bekendgemaakt. De premie bedraagt in 2023 op maandbasis 137,50 euro en op jaarbasis 1.650 euro. De premie 2022 bedroeg 127,75 euro op maandbasis en 1.533 euro op jaarbasis.Dat is op jaarbasis een verhoging 117 euro. DSW handhaaft het eigen risico op 375 euro, tien euro minder dan de officiële 385 euro. De premies 2023 van de aanvullende verzekeringen zijn nog niet bekend.

Dit is een goede graadmeter voor de overige zorgverzekeraars, zoals Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis. Uiterlijk op 12 november2022  zijn alle prijzen voor het komende jaar bekend.

Zorgtoeslag

Om de laagste inkomens (grotendeels) te compenseren voor de hogere premie, wordt ook de zorgtoeslag in 2023 fors verhoogd. Op dit moment ontvangen gezinnen maximaal 2.553 euro per jaar aan zorgtoeslag. Dit bedrag wordt volgend jaar verhoogd naar 3.166 euro. Dat is een stijging van 613 euro in 2023.

Einde collectiiviteitskorting

Per 1 januari 2023 krijgen verzekerden geen collectiviteitskorting meer op hun basis zorgverzekering. De korting van 5 procent die nu nog geldt, gaat dan verdwijnen.Het afschaffen van de korting zal waarschijnlijk leiden tot een daling van het aantal collectieve verzekeringen. Het aanbod wordt daardoor eenvoudiger te vergelijken.

Terug

28-09-2022

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl