WW uitkeringen blijft hoog

In juli werden er volgens UWV gemiddeld per week 8.700 nieuwe WW-uitkeringen toegekend. Dit aantal ligt hoger dan in juli van vorig jaar, toen er gemiddeld per week 5.900 nieuwe uitkeringen verstrekt werden. Hiermee blijft het gemiddeld aantal nieuwe uitkeringen sinds maart structureel hoger dan in 2019. De uitstroom uit de WW was in juli 2020 wel nagenoeg even hoog als de instroom, waardoor het aantal lopende WW-uitkeringen op hetzelfde niveau bleef.

Er zijn  relatief veel jongeren tussen de 15 en 25 jaar in juli (ten opzichte van juni) uitgestroomd vanwege de maximum duur van de uitkering. Door de coronacrisis nam het aantal jongeren met een WW-uitkering fors toe, vooral in de maanden maart en april. Zij hebben over het algemeen korter recht op een WW-uitkering (vaak maximaal drie maanden), waardoor voor een deel van de jongeren het WW-recht in juli is beëindigd.

Terug

01-09-2020

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep