Wijzigingen basisverzekering

De inhoud van de basisverzekering is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk. In 2019 verandert er weer het een en ander aan het basispakket:

Welke uitbreidingen zijn er voor de basisverzekering van 2019?

Vergoeding voor gecombineerde leefstijl interventie (GLI). Bij GLI worden mensen met overgewicht begeleid bij de aanpassingen in hun eet- en beweegpatroon, met als doel overgewicht tegen te gaan.

Verruiming van de aanspraak op zittend ziekenvervoer. Patiënten krijgen vergoeding voor vervoer (anders dan met de ambulance) van en naar consulten, onderzoek en controles als die samenhangen met de behandeling.

Vergoeding voor oefentherapie bij COPD vanaf de eerste behandeling. Nu moeten patiënten de eerste 20 behandelingen nog zelf betalen. In het eerste behandeljaar geldt een vergoeding van maximaal 70 behandelingen, daarna is het maximum afhankelijk van de ernst van de COPD.

Wat verdwijnt er uit de basisverzekering in 2019?

Paracetamol, vitaminen en mineralen die ook in de vrije verkoop verkrijgbaar zijn, worden per 2019 niet langer vergoed uit het basispakket.

Inkomensafhankelijke bijdragen

De zorgkosten van de regering worden voor een groot deel betaald uit inkomensafhankelijke bijdragen. Dit zijn premies die op basis van het inkomen worden ingehouden door de werkgever of ‘handmatig’ worden opgegeven bij de aangifte inkomstenbelasting.

In 2019 stijgen de inkomensbijdragen iets.

Andere wijzigingen voor de basisverzekering 2019

Voor medicijnen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem zal de eigen bijdrage maximaal €250 per jaar per verzekerde bedragen. Dit blijkt uit het regeerakkoord.

Vergoedingen altijd controleren bij uw zorgverzekeraar

Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor bepaalde zorg? Dat kunt u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Want het maakt veel uit wat voor zorgverzekering u heeft en wat u daarin vergoed krijgt.

Belangrijke data 

  • 12 november 2018:   Zorgverzekeraars maken uiterlijk op 12 november hun premies en vergoedingen bekend.
  • 31 december 2018:   Uiterlijke datum voor het opzeggen of wijzigen van uw zorgverzekering.
  • 31 januari 2019:   De laatste dag dat u een nieuwe zorgverzekering voor 2019 kunt afsluiten.
Terug

01-10-2018

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep