Wijzigingen APK?

U kent vast het moment dat de brief van het RDW weer op de mat valt. De jaarlijkse APK (Algemene Periodieke Keuring) komt er weer aan! Een vervelend moment? Of juist fijn dat uw auto weer een check krijgt? De regels van deze APK gaan wellicht in 2018 veranderen.  De gemiddelde leeftijd van het Nederlands wagenpark wordt steeds ouder. In 2009 was de gemiddelde leeftijd van een auto nog 8,8 jaar. Inmiddels is dit bijna 10 jaar. In 2014 was er weer een groei in het aantal APK’s. Deze is in een aantal jaar teruggezakt. Dit komt door de gewijzigde APK regels in 2008. Jonge auto’s hoefden sinds dat jaar minder vaak op bezoek voor de APK.

Een APK is een terugkomende controle. Voor nieuwe auto’s minder vaak dan voor oude auto’s. De manier van rijden beïnvloedt gedeeltelijk de kosten bij de APK. Rijdt u constant op de snelweg? Dan zullen sommige onderdelen zoals banden en remmen minder hard slijten.

Wat zijn de huidige APK regels

Een APK voor nieuwe auto’s op benzine volgt pas 4 jaar na aanschaf en daarna 2 keer om de 2 jaar. Vervolgens moet de auto ieder jaar gekeurd worden. Nieuwe auto’s op diesel of LPG moeten na 3 jaar voor het eerst APK gekeurd worden en daarna meteen jaarlijks.

Voorgestelde veranderingen APK regels vanaf medio 2018

Medio 2018 gaat er mogelijk iets veranderen. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft voorgesteld dat auto’s die meer kilometers maken ook vaker een keuring moeten laten doen. De regels zoals hierboven blijven dan ongewijzigd tot dat de auto de magische kilometerstand van 160.000 km of meer heeft bereikt. Vanaf dan dient de auto jaarlijks gekeurd te worden. Oldtimers gebouwd voor 1 januari 1960 waren voorheen vrijgesteld van de APK plicht. Vanaf medio 2018 worden alle voertuigen ouder dan 50 jaar mogelijk vrijgesteld van de APK plicht. Op aandringen van de FEHAC zou het huidige 2-jaars regime voor voertuigen ouder dan 30 jaar in stand blijven omdat dit in de praktijk prima voldoet.

Waarschijnlijk wordt er in januari 2018 meer bekend gemaakt.

Terug

01-10-2017

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep