WFT- vergunning

Een financiële dienstverlener moet een vergunning hebben om advies te mogen geven. Eén van de eisen die aan het verlenen van een vergunning wordt gesteld, is dat de medewerkers voldoende vakbekwaam zijn. Dat wil zeggen dat een klant die een inhoudelijk gesprek heeft met een medewerker van een financiële dienstverlener, de garantie heeft dat die medewerker over voldoende kennis beschikt.

In 2014 zijn de vakbekwaamheidseisen aangepast. Er geldt een overgangsregeling tot 1 januari 2017. Als een adviseur daarna niet aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen voldoet, mag hij niet meer adviseren. Deze verandering in dienstverlening moet wel aan de klant worden gemeld, geeft de AFM aan.

Overgangsregeling 2014 tot en met 2016

Een financiële dienstverlener die op 31 december 2013 voldeed aan de toenmalige eisen voor een vergunning, behouden die tot en met 31 december 2016. Wel moet  aan de voorwaarden blijven voldaan. Individuele adviseurs moeten vakbekwaam zijn en blijven. Ze moesten op 31 december 2013 de relevante diploma’s hebben binnen het vakgebied waarin ze adviseren. Onder ‘adviseren’valt ook het hebben van “inhoudelijk klantcontact”. Er zijn ook adviseurs die geen diploma’s hebben, maar toch mogen adviseren tot en met 31 december 2016. Ze vallen dan onder het zogenoemde bedrijfsvoeringsmodel of het model van de feitelijk leidinggevenden. De adviseurs moeten bovendien aantoonbaar permanent actueel zijn.

Op 1 januari 2017 vervalt de overgangsregeling. Adviseurs die ook na 2016 willen adviseren, moeten beschikken over de relevante diploma’s volgens het nieuwe vakbekwaamheidsmodel. Adviseurs die de relevante diploma’s voor 2014 al hadden, kunnen dit doen door een PEplus-examen af te leggen. Adviseurs zonder diploma moeten het nieuwe diploma behalen door een initieel examen af te leggen.

Dienstverlening na 2016

Een adviseur zonder diploma, mag zich, na 2016, ook geen adviseur meer noemen. Een financiële onderneming kan ervoor kiezen om niet te voldoen aan het nieuwe vakbekwaamheidsmodel. Sommige financiële ondernemingen hebben aangegeven hiervoor te kiezen. Ze houden zich alleen nog bezig met het beheren van de klantrelatie. Dat betekent wel dat ze niet meer mogen adviseren aan nieuwe of bestaande klanten.

Voorbeeld

Een klant aan wie ooit een verzekering is geadviseerd en zich afvraagt of dit product nog passend is bij zijn huidige situatie, mag dus niet meer door die financiële dienstverlener worden geholpen als er geen adviseurs zijn met het relevante diploma. De klant moet schriftelijk op de hoogte worden gesteld van het feit dat de financiële dienstverlener zijn dienstverlening aanpast.

Bovendien moet de financiële dienstverlener zelf bij de AFM melden dat zijn vergunning moet worden aangepast. Het kan gaan om een gedeeltelijke wijziging, bijvoorbeeld omdat de financiële dienstverlener alleen op het gebied van Inkomensverzekeringen niet meer adviseert, maar nog wel voor Vermogen en Hypothecair Krediet.

Dyckhaven adviseurs

De bij Dyckhaven werkzame adviseurs zijn allen gediplomeerd voor diverse adviesgebieden.

(bron: WFT nu)

Terug

01-03-2017

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep