Wettelijke bescherming

De Nederlandse Wegenverkeerswet regelt in artikel 185 de speciale bescherming van 'zwakke verkeersdeelnemers' bij een aanrijding met een 'sterke verkeersdeelnemer'. Het gaat hier eigenlijk over de regeling van aansprakelijkheid van de eigenaar of houder van een motorrijtuig bij een aanrijding met een niet motorrijtuig. De aansprakelijkheid op grond van artikel 185 WVW is een vorm van risicoaansprakelijkheid, omdat schuld of verwijtbaarheid niet hoeft te worden aangetoond om een verplichting tot schadevergoeding vast te stellen.

Wie is aansprakelijk?
In bijna alle gevallen is de eigenaar of de houder van het motorrijtuig aansprakelijk voor de schade, tenzij hij overmacht aan kan tonen. Daarnaast kan er nog sprake zijn van eigen schuld bij de benadeelde. Van eigen schuld is sprake wanneer het ongeval mede aan het verkeersgedrag van de voetganger of fietser te wijten is. Beroep op eigen schuld is alleen mogelijk bij verkeersdeelnemers van 14 jaar en ouder. Ook als er sprake is van eigen schuld bij de zwakke verkeersdeelnemer, krijgt deze ten minste 50% van zijn of haar eigen schade vergoed. In de praktijk wordt overmacht niet snel aangenomen.

Waarborgfonds
Is de schade veroorzaakt door een motorrijtuig maar is niet meer te achterhalen wie de veroorzaker is van het ongeval dan is de schade te verhalen op het waarborgfonds.

Terug

17-02-2019

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep