Werkstress

De mate waarin werknemers in Nederland werkstress ervaren, neemt toe. Ruim de helft (55 procent) ervaart minstens elke week stress, waar dit vorig jaar nog 42 procent was. Tegelijkertijd blijft het bespreken van de eigen geestelijke gezondheid met een leidinggevende voor veel medewerkers nog een taboe. Dit blijkt uit het onderzoek HR- en salarisdienstverlener ADP.

Voor dit onderzoek zijn ruim 32.000 werknemers wereldwijd, waarvan 1.904 in Nederland, bevraagd over actuele thema’s die spelen op de werkvloer en de toekomst van werk. Dit deel van het onderzoek werd uitgevoerd voordat de coronacrisis wereldwijd toesloeg.

Stress neemt toe op de Nederlandse werkvloer

Het is opvallend en zorgwekkend dat meer dan de helft van de respondenten aangeeft wekelijks of vaker stress te ervaren tijdens het werk, zeker ook omdat deze cijfers nog van voor de coronacrisis zijn. Het ligt in de lijn der verwachting dat de huidige, onzekere situatie, medewerkers niet geruster zal maken, waardoor het probleem mogelijk nog groter wordt.

Slechts 15 procent voelt zich stressvrij

Uit het onderzoek blijkt ook dat het aandeel medewerkers in Nederland dat überhaupt nooit stress door werk ervaart, gedaald is. Slechts 15 procent voelt zich stressvrij, waar dit vorig jaar nog 22 procent was. Er wordt daarnaast door 83 procent van alle medewerkers in Nederland minstens elke maand stress op het werk ervaren. Wereldwijd is dit 88 procent, in omringende landen als Duitsland (94 procent), Frankrijk (83 procent) en het Verenigd Koninkrijk (91 procent) is het verschil met Nederland ondertussen niet meer heel groot.

Gesprek aangaan blijft een taboe

Toch blijft het aangaan van een gesprek over de eigen geestelijke gezondheid met iemand op het werk nog altijd een taboe. Slechts 27 procent van de ondervraagde werknemers in Nederland voelt zich comfortabel om dit thema met de manager of leidinggevende te bespreken. Bijna één op de vijf (19 procent) praat er liever met helemaal niemand op het werk over. Het bespreken met goede vrienden op het werk wordt door 31 procent aangedurfd, 43 procent wil dit thema wel met collega’s bespreken.

(bron: AM web)

Terug

23-11-2020

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep