Voldoende pensioen

70% van het gemiddelde salaris is nodig om de oude dag te kunnen financieren. Een gevleugelde uitspraak die best aannemelijk is maar die nogal een eigen leven is gaan leiden. Het verschilt namelijk sterk per persoon en per huishouden of dit ook echt geval is. Nationale Nederlanden heeft een onderzoek laten uitvoeren over wat mensen van hun pensioen verwachten. Hieruit blijkt dat er nog veel onzekerheid bestaat over de vraag wat u nodig hebt om later goed te kunnen leven. Ook blijken nadenken over pensioen en daarnaar handelen nog altijd ver uit elkaar te liggen.

In kaart brengen wat u na uw pensionering nodig hebt, is uiteraard één van de belangrijkste stappen om inzicht te krijgen in uw pensioen. Daar ontbreekt het nogal eens aan. Uit het onderzoek is gebleken, dat 60% van de ondervraagden langer dan een jaar geleden of nog nooit heeft bekeken hoe het staat met het inkomen na pensionering. En vier op de tien ondervraagden hebben geen idee hoeveel pensioen ze nodig hebben om later 'goed'te kunnen leven.

Veel factoren spelen een rol: op welke leeftijd wilt u met pensioen? Is er sprake van een eigen huis dat bij pensionerinig is afgelost? Bent u zelfstandig of in loondienst? Heeft u een partner en/of kinderen? Het merendeel van de Nederlanders - circa 75% - bouwt voldoende op voor het pensioen. Tegelijkertijd betekent dit ook dat zo'n 25% na pensionering geld tekort komt. Voor veel mensen is het niet duidelijk tot welke groep ze behoren. Zo laat het onderzoek zien. Vooral vrouwen denken dat ze een pensioentekort zullen hebben. Dat komt omdat ze vaker parttime of niet werken. Uit het onderzoek blijkt dat 80% zich wel verantwoordelijk voelt voor het pensioen maar daar niet naar handelt.  Mensen vinden het een ingewikkelde materie. Uit angst voor een verkeerde beslissing, doen ze vaak niets.

Uw pensioen nadert sneller dan u wellicht wenst en het is van belang hier tijdig aandacht aan te besteden. Samen met onze pensioenpartner APS Pensioenteam helpen wij u graag om uw pensioen in kaart te brengen. U weet dan precies waar u aan toe bent en dat is wel zo plezierig.

Kien Onderzoek heeft in opdracht van Nationale Nederlanden het onderzoek uitgevoerd onder 1022 pensioendeelnemers in de leeftijd van 20 tot en met 70 jaar.

Terug

07-02-2017

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep