Verzwijging

Het Kifid heeft in twee zaken uitspraak gedaan waarbij de verzekeringnemer een klacht indient tegen zijn verzekeraar wegens het afwijzen van zijn schadeclaim. Bij een van de zaken werd ook het handelen van de adviseur in de klacht betrokken.

In beide zaken ging het om verzwijging: tijdens het invullen van de gezondheidsverklaring zou essentiële informatie zijn achtergehouden. Reden voor de verzekeraars om de schadeclaim af te wijzen, voorwaarden aan te passen of de polis zelfs op te zeggen. Het  Kifid stelt de verzekeraars in het ongelijk. Medische informatie die ten tijde van de aanvraag wel bekend was maar waar niet om werd gevraagd of die niet relevant was, werd alsnog onterecht bij de behandeling van de schadeclaim betrokken. Het Kifid spreekt daarom in beide zaken het bindend advies uit om de schadeclaims in behandeling te nemen en de polisdekking in oorspronkelijke opzet te herstellen.

De klacht tegen de adviseur werd ongegrond verklaard omdat bij de begeleiding  de juiste procedure was gevolgd en schending van de mededelingsplicht niet kon worden aangetoond.

Terug

24-10-2016

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep