Verzekerd bij overlijden

Bijna een kwart (24 procent) van de Nederlandse mensen heeft op dit moment geen overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Dat blijkt uit onderzoek van MUNT Hypotheken onder meer dan duizend samenwonende Nederlanders met een hypotheek.

Jonge mensen blijken zich vaker te hebben verzekerd tegen overlijden dan ouderen. Acht procent van de mensen tussen de achttien en 44 jaar heeft er voor gekozen om geen ORV af te sluiten. Onder 65-plussers ligt dat percentage met 66 procent een stuk hoger. Ouderen hebben vaker eigen vermogen opgebouwd.

Desondanks signaleert Ellen Hensbergen, directeur bij MUNT Hypotheken, voor de ouderen wel een risico: “Niet iedereen heeft een buffer achter de hand en wij zien ook in de cijfers dat er onder ouderen best wat zorgen leven. Jongeren hebben vaak nog een vangnet in de vorm van ouders."

Vijftig procent van de Nederlanders heeft zich verzekerd voor een bedrag gelijk- of groter dan het bedrag dat moet worden afgelost. Een derde van de respondenten geeft aan dat het voor een kleiner deel van dat bedrag is verzekerd. Bijna een vijfde (achttien procent) weet niet in welke mate zij beschermd zijn tegen overlijden.

Door corona beter indekken

De coronacrisis lijkt voorlopig ook bepaalde invloed te hebben op hoe Nederlanders zich wensen te beschermen tegen overlijden. Tien procent van de Nederlanders overweegt door het uitbreken van de pandemie de dekking van zijn of haar verzekering op te hogen. Elf procent geeft aan het vooralsnog niet te weten.

(bron VVP)

Terug

29-03-2021

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep