Verplichte AOV

Het woensdag bekendgemaakte principe-pensioenakkoord introduceert ook een verzekeringsplicht voor ZZP’ers tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico.

Na negen jaar onderhandelen ligt er een principeakkoord voor een nieuw pensioenstelsel. De NOS meldt dat het kabinet overeenstemming heeft bereikt met de vakbonden en de werkgevers. Sluitstuk was de AOW-leeftijd, waarop het kabinet heeft toegezegd die twee jaar te bevriezen en daarna minder snel te laten stijgen. Zzp’ers krijgen geen pensioenplicht, maar moeten wel verplicht aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De AOW-leeftijd wordt de komende twee jaar bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de pensioenleeftijd in stapjes tot 67 jaar in 2024. Vanaf dan loopt de pensioengerechtigde leeftijd op met de levensverwachting. Niet meer één op één, maar met acht maanden voor elk jaar dat de levensverwachting toeneemt. Volgens de NOS wilde Koolmees die toezegging de laatste keer dat een pensioenakkoord naderde nog niet doen.

AOV-plicht

Voor zzp’ers moet het makkelijker worden om deel te nemen aan een pensioenfonds. Van een plicht is echter geen sprake. Dat geldt wel voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Volgens de NOS een eis van PvdA en GroenLinks. Alle zelfstandigen moeten een AOV gaan sluiten, met mogelijk een uitzondering voor mensen die genoeg eigen vermogen bezitten om ziekte zelf op te kunnen vangen.

Zware beroepen

Om mensen met zware beroepen te ontlasten wordt de mogelijkheid gecreëerd om drie jaar eerder te stoppen met werken. Iedereen kan gebruikmaken van die regeling. De boete die een werkgever normaliter verschuldigd is, wordt volgens het akkoord pas gerekend over het deel van het loon boven 19.000 euro.

Doorsneepremie

De NOS weet ook te melden dat pensioenfondsen de mogelijkheid krijgen om twee contracten aan te bieden. Eén waarbij de premie meestijgt of -daalt met de actuele rente. En één waarbij fondsen de kans krijgen om risicovoller te beleggen. Voorwaarde is dat het risico van winst en verlies wel over alle deelnemers wordt gespreid. De doorsneepremie, waarin jongeren teveel betalen ten opzichte van ouderen wordt afgeschaft. Hoe dat gaat gebeuren en of er gecompenseerd wordt, is nog niet duidelijk.

Het Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars is niet enthousiast: "Terecht stelt het kabinet dat uitzonderingen mogelijk moeten blijven, gezien de sterk uiteenlopende behoeftes en karakteristieken van deze groep. Wij hechten aan behoud van keuzevrijheid voor ZZP'ers, ook in een systeem dat gebaseerd is op een wettelijke verzekeringsplicht."

Concreet voorstel

Het kabinet heeft sociale partners gevraagd om in overleg met zelfstandigenorganisaties voor de zomer van 2020 met een concreet voorstel te komen voor de verplichte verzekering. Er wordt ook gekeken naar mogelijkheid voor uitzonderingen, bijvoorbeeld als er al beter passende arrangementen bestaan, zoals bijvoorbeeld in de agrarische sector.

(bron AM web)

Terug

06-06-2019

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep