Verhuiswens ouderen

Of het te realiseren valt gelet op de problematiek rondom aflossingsvrije hypotheken is vers 2, maar de wens onder ouderen om te verhuizen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De verhuiswens wordt echter alleen snel vervuld als het nieuwe onderdak een instelling wordt.

Gezondheid stuwt verhuiswens ouderen

Het aandeel 65-plushuishoudens dat aangaf eventueel te willen verhuizen steeg van 6% in 2009 naar 16% in 2015. Het aandeel dat zei beslist te willen verhuizen bleef met 3% stabiel, zo blijkt uit recent onderzoek van het CBS op basis van het WoonOnderzoek Nederland (WoON).

Oudste bewoner

Van de oudere huishoudens met waarbij de oudste bewoner in de leeftijdscategorie van 65 tot 75 jaar zit,  zei 4% in 2015 beslist binnen twee jaar te willen verhuizen, 18% wilde eventueel verhuizen. Bij de 75-plushuishoudens was dit respectievelijk 2% en 12%. Onder jongere huishoudens (25 tot 65 jaar) was de verhuiswens veel groter, 9% gaf in 2015 aan beslist te willen verhuizen en 24% overwoog eventueel een verhuizing.

Gezondheid belangrijkste reden

De gezondheid was voor oudere huishoudens de belangrijkste reden om te willen verhuizen. In 2015 zei 37% dat dit de belangrijkste reden was om beslist te willen verhuizen. De woning was een andere reden (21%), gevolgd door de buurt (13%).

Specifieke seniorenwoning

Een specifieke seniorenwoning is bij ouderen minder in trek dan voorheen. Van de oudere huishoudens die aangaven beslist te willen verhuizen, wilde minder dan de helft (44%) naar zo’n woning. In 2009 was dit nog 60%. De afname is zichtbaar onder zowel ouderen die hun eigen gezondheid als (zeer) goed beoordelen als onder ouderen die aangeven zich minder gezond te voelen.

Enige alternatief

Toch is een aangepaste woonomgeving voor senioren met een acute verhuiswens vaak het enige alternatief om snel aan een nieuw onderdak te komen. Meer dan 70% van de oudere huishoudens die in 2015 aangaven beslist te willen verhuizen, had deze verhuiswens een jaar later nog niet gerealiseerd.

Verhuisd naar instelling

Oudere huishoudens met een hoofd van 75 jaar of ouder slaagden er vaker in om een verhuiswens te realiseren. Van deze groep was 31% binnen een jaar verhuisd. Bij huishoudens met een hoofd van 65 tot 75 jaar lag dat met 22% lager. Dit verschil tussen beide groepen ouderen kan bijna volledig worden toegeschreven aan het aandeel 75-plussers dat na 1 jaar naar een instelling is verhuisd.

(bron: AM web)

Terug

13-08-2018

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep