Verbod op asbestdaken

De Tweede Kamer heeft verleden week ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) om asbestdaken te verbieden. Maar het verbod komt wel bijna een jaar later dan oorspronkelijk gepland, namelijk per 31 december 2024 in plaats van begin 2024. Ook wordt er voor die tijd nog onderzocht of er wel voldoende financieringsmogelijkheden zijn voor de sanering van asbestdaken.

Na een eerdere toezegging van Van Veldhoven nam de Tweede Kamer dinsdag een motie aan waarmee het asbestverbod definitief ingaat per 31 december 2024. Een door de SGP ingediend amendement om het verbod uit te stellen tot 2026 haalde het niet. Eigenaren van zakelijke panden en woonhuizen hebben nu een jaar extra om hun asbestdaken te saneren.

Vergoeding ontoereikend

Volgens het ministerie van I&W ligt er op dit moment nog 80 miljoen vierkante meter aan daken met asbest in Nederland. Om daken met asbest te saneren was eerder al €75 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan nu nog €5 miljoen beschikbaar is. Per vierkante meter wordt 4,50 euro uitgekeerd met een maximum van €25.000. Volgens Rob Ekkers van de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen is die vergoeding volstrekt ontoereikend.

Evaluatie in 2022

De Tweede Kamer heeft de regering opgeroepen om de mogelijkheden voor een landelijk asbestfonds te onderzoeken, voor eigenaren die de sanering niet kunnen financieren. Daarnaast heeft het parlement een evaluatiemoment in de wet opgenomen. Voor 2022 moet de minister rapporteren over stand van zaken van de asbestsanering om te zien of er ‘flankerende maatregelen’nodig zijn.

Problemen in praktijk

Makelaarsvereniging NVM ziet in de praktijk nog veel problemen bij de sanering van asbest, zeker wanneer dit niet gepaard gaat met voldoende financieringsmogelijkheden. “Het is goed dat de Tweede Kamer dit probleem onderkent. In 2022 zal moeten blijken of deze problemen voldoende zijn opgelost.”

(bron AM Web)

Terug

22-10-2018

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep