UBO verklaring

Bedrijven krijgen het verzoek van verzekeraarsĀ een UBO verklaring in te vullen. De afkorting UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel Uiteindelijk Belanghebbende. Een Uiteindelijk Belanghebbende is een natuurlijk persoon die 25% of meer van het vermogen of van de stemrechten bezit van de organisatie die een polis hebben lopen.

Waarom is deze UBO verklaring nodig?
Deze verklaring wordt gevraagd omdat verzekeraars volgens de Sanctiewet 1977 en andere sanctieregelingen moeten voorkomen dat zij geld overmaken naar personen die zich schuldig maken aan witwassen of financiering van terrorisme. Zonder deze verklaring kunnen en mogen zij geen geld meer overmaken.

Volgens de Sanctiewet 1977 is iedereen die financieel betrokken is bij een transactie of een financiƫle dienst van de verzekeraar een relatie of belanghebbende. Vaak wordt een UBO uitgelegd als een eigenaar of bezitter. Deze uitleg is meestal wel juist maar niet volledig. Alleen die personen die 25% of meer van de organisatie bezitten of controleren worden gezien als Uiteindelijk Belanghebbende.

Deze gegevens verzameling valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Terug

15-10-2016

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep