Transparanter over afschrijving

Welk bedrag krijgt u van uw verzekeraar bij schade in huis of schade aan uw bagage op reis? Een belangrijke vraag waar mensen graag snel een antwoord op willen. Het uit te keren bedrag bepaalt de verzekeraar aan de hand van de zogeheten afschrijvingstabel. Deze tabel wordt nu standaard toegevoegd aan de Verzekeringskaart van reis-, inboedel- en recreatiewoningverzekeringen.

Patricia Swienink, beleidsadviseur bij het Verbond van Verzekeraars, is blij met de uitbreiding. “Met behulp van de afschrijvingstabel kunnen consumenten een goede inschatting maken. Dat draagt bij aan een transparante schadeafhandeling.”Uit eerder onderzoek van Stichting toetsing verzekeraars naar claimafhandeling bleek de tabel soms moeilijk vindbaar. “Wij hebben alle verzekeraars die reis-, inboedel- en recreatiewoningverzekeringen aanbieden, opgeroepen om de Verzekeringskaart aan te passen. In de komende periode gaan wij na of alle kaarten zijn voorzien van de link”, aldus Swienink.

Waar is de afschrijvingstabel te vinden?

De uniforme Verzekeringskaart is op de website van verzekeraars over de betreffende verzekering te vinden. Ook wel productpagina genoemd. De plaats van de link naar de afschrijvingstabel verschilt per verzekering. Bij reisverzekeringen is deze toegevoegd aan ‘bagage’. Bij de inboedelverzekering staat de link bij ‘verzekerd bedrag’. En de afschrijvingstabel voor de recreatiewoningverzekering is toegevoegd aan de kop ‘keuze: inboedel'.

Toegevoegde waarde

Met de Verzekeringskaart zien consumenten in één oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie van een specifiek verzekeringsproduct. Het gaat daarbij niet alleen om wat er wél vergoed wordt, maar ook om de belangrijkste uitsluitingen en eventueel andere relevante informatie. De Verzekeringskaart fungeert als eenvoudige en begrijpelijke visuele vertaling van de polisvoorwaarden.

(bron: Verbond van Verzekeraars)

Terug

20-07-2019

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep