Stormschade

Het was weer flink raak in Nederland. De bomen braken als luciferhoutjes en hebben voor behoorlijk wat schade gezorgd. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de verzekeringstechnische gevolgen? Wat is er wel en wat is er niet verzekerd? Bij het behandelen hiervan gaan we uit van de meest gangbare polisvoorwaarden.

Waarvoor bent u verzekerd?

U bent verzekerd voor schade door omvallende of botsende voorwerpen. Daarmee bedoelt de verzekeraar kranen, heistellingen, hoogwerkers, windmolens, antennes, vlaggenmasten, bomen of afgebroken takken die op of tegen uw woonhuis vallen of botsen. Wij vergoeden ook het opruimen van de boom als deze van u is en als deze schade heeft veroorzaakt aan uw woonhuis. We vergoeden ook schade die ontstaat door het vallen of instorten van aangrenzende gebouwen of een deel daarvan.

Wanneer is er sprake vam storm?

Er is sprake van storm indien er sprake is van windkracht 7 of hoger (snelheid van minimaal 14 meter per seconde).

Wanneer is er geen sprake van vergoeding?

U krijgt geen vergoeding:

  • als de schade ontstaat door onvoldoende onderhoud, constructiefouten, installatie- of montagefouten van of in het woonhuis.
  • voor schade aan uw tuin. Maar wel voor schade door storm aan uw paviljoen, ingegraven of verankerde jacuzzi of zwembad en vaste buitenkeuken

Eigen risico

In het geval van schade veroorzaakt door storm bedraagt het eigen risico in de meeste gevallen EUR 375,-

Terug

05-06-2019

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep