Stormgeweld met Ciara

Stormgeweld met Ciara

Het is weer flink tekeer gegaan gisteren en vannacht door storm Ciara. Deze hele ochtend geldt code geel voor zware windstoten. De storm heeft volop schade veroorzaakt, maar zover bekend waren er geen grote incidenten.  De telefoon zal vandaag bij ons vaak overgaan en wij vragen op voorhand uw begrip voor langere wachttijden. Omdat de polisvoorwaarden vandaag weer ter hand worden genomen, is het goed in te zoomen op de gangbare stormdekking van uw woonhuisverzekering. Er is een verschil tussen een All Risk dekking en een Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV).

Het is belangrijk om eerst te kijken welke polisvoorwaarden bij uw verzekering horen. In de meeste gevallen hebben mensen gekozen voor een All Risk dekking.

Wanner is er sprake van storm

Een storm behoort tot de normale verschijnselen in ons klimaat. Toch duurt het vaak lang voor zich weer eens een storm van betekenis aandient. We spreken van storm bij windkracht 9 op de schaal van Beaufort. Een zware storm bereikt windkracht 10 en een en zeer zware storm windkracht 11. Windkracht 12 staat voor een orkaan.

All Risk dekking

Bij een All Risk dekking  bij normaal gebruik biedt de verzekeraar dekking voor de schade aan of het verlies van het woonhuis. De schade of het verlies moet ontstaan zijn door een gebeurtenis die plotseling en onvoorzien van buitenaf op het woonhuis inwerkt. Deze dekking geldt ook als de gebeurtenis een gevolg is van een eigen gebrek. Een belangrijke uitsluiting is onvoldoende of slecht onderhoud van het woonhuis. In alle gevallen is er sprake van een eigen risico. Dit bedrag kan verschillen en staat vermeld op uw polisblad.

Extra Uitgebreide dekking

Bij een Extra Uitgebreide Verzekering ligt de dekking anders. In tegenstelling tot de Allrisk Verzekering worden de dekkingsonderdelen hier met name genoemd. Bij normaal gebruik biedt de verzekeraar dekking voor de schade aan of het verlies van het woonhuis door storm en door die storm vallende of bewegende voorwerpen. Ook hier is sprake van een eigen risico dat u terug kan vinden op uw polisblad.

Tuinaanleg

Schade aan de tuinaanleg die is veroorzaakt door diefstal, relletjes, vandalisme, neerslag, storm, vorst, het omvallen van bomen of het afbreken van takken is uitgesloten van de dekking.

Terug

10-02-2020

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep