Stijging van de huizenprijzen

De huizenprijzen in Nederland blijven volgend jaar naar verwachting flink oplopen. Volgens De Nederlandsche Bank zal de prijsstijging wel afzwakken ten opzichte van de records van de laatste tijd. Maar in historisch perspectief gaat het ook dan nog steeds om een grote toename, aldus DNB.

Huizenprijzen stijgen met 10 procent

Volgens de schatting van de DNB worden woningen dit jaar gemiddeld 10 procent duurder. De hypotheekrente zal volgend jaar ook iets gaan stijgen, in lijn met de licht oplopende rentestanden op de kapitaalmarkt. Doordat deze stijging ook wordt verwacht voor de werkeloosheid is de verwachte prijsstijging voor 2022 lager (5,5%), maar ‘in historisch perspectief nog steeds hoog’. De gemiddelde hypotheekrente loopt ook in 2023 naar verwachting wat verder op, waardoor de prijsstijging afvlakt naar 3,5 procent.

Coronadip ver te zoeken

Hoewel DNB ongeveer een jaar geleden nog rekening hield met een coronadip voor de huizenprijzen, bleek daar in de praktijk geen sprake van. De recente stijgingen zijn zelfs stukken hoger dan wat de centrale bank ten tijde van zijn decemberraming voorzag. Huizenkopers steken zich nu nog dieper in de schulden om een huis te kopen. Daarom kondigde DNB onlangs aan om vanaf volgend jaar strengere hypotheekregels in te voeren voor banken.

Klaas Knot waarschuwt

DNB-president Klaas Knot waarschuwt dat de woningmarkt dreigt vast te lopen. In deze oververhitte situatie zou zich namelijk een plotselinge prijscorrectie kunnen voordoen. Hierdoor zouden veel huizen onder water kunnen komen te staan, wat een risico zou zijn voor het financiële systeem van Nederland. Net als andere deskundigen hameren de bestuurders van DNB er bovendien op dat er meer woningen moeten worden gebouwd.

Meer woningen

De doelstelling van het kabinet om gemiddeld 90.000 woningen per jaar te bouwen tot 2030 wordt in 2021 naar verwachting opnieuw niet gehaald, benadrukken de kenners. Daarnaast pleit DNB er al een tijd voor om belastingvoordelen voor huizenkopers af te bouwen, omdat die het aangaan van hoge hypotheekschulden in de hand zouden werken.

(bron: AM Web)

Terug

15-06-2021

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep