Samenwonen

Het samenwonen heeft op meerdere manieren invloed op uw financiën. Waar moet u op letten en wat moet u vooral niet vergeten om te regelen? Samen in één huis wonen heeft op meerdere vlakken invloed op uw geldzaken. De notaris kan het nodige voor u regelen, maar er is meer.

Als u net gaat samenwonen gaat u waarschijnlijk nog niet naar de notaris om uw geldzaken goed vast te leggen. In de eerste maanden is het eerst even aftasten, maar een bezoekje aan de notaris is ook voor partners die nog maar pas samenwonen wel belangrijk. U wilt het namelijk goed geregeld hebben als een van beide komt te overlijden. Ook bij het weer uit elkaar gaan kan een samenlevingscontract duidelijkheid verschaffen. Maar er zijn meer financiële zaken waar u rekening mee moeten houden.

Naar wie gaat de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering?

In de overlijdensrisicoverzekering zit een begunstiging. De begunstigde is diegene die de uitkering krijgt na het overlijden van de verzekerde. Kijk in uw overlijdensrisicoverzekering wie in de polis staat als begunstigde. Mogelijk staat een ex-partner er nog in genoemd. Ook als dat niet het geval is, moet u mogelijk toch nog een aanpassing doorvoeren. Moet u huidige partner de begunstigde worden? Laat dit dan aantekenen in de polis. Anders kan de situatie ontstaan dat de uitkering bij overlijden niet terechtkomt bij de partner.

Wie betaalt wat bij samenwonen?

Uw relatie kan in zwaar weer terechtkomen. De financiën kunnen in dat geval de onderlinge meningsverschillen groter maken. Dit soort toestanden voorkomt u door vooraf goede afspraken te maken. Dit kan bij de notaris, maar als dat een te grote stap is kunt u het ook eerst onderling vastleggen. Zet het vooral wel op schrift. Zo voorkomt u latere verwarringen.

Open een gezamenlijke rekening voor de vaste lasten

Zodra helder is wie wat betaalt, kunt u ook gelijk een gezamenlijke rekening openen voor het betalen van de vaste lasten. Ieder kan de helft van de lasten voor zijn of haar rekening nemen, maar u kunt ook een andere verdeling afspreken. De partner met het hoogste inkomen draagt bijvoorbeeld 65 procent bij en de minst verdienende partner 35 procent. Als de woning in het bezit is van een van beiden, kunt u andere afspraken maken over het betalen van de hypotheeklasten.

De verzekeringen weer afstemmen op de nieuwe situatie

Het samenwonen heeft ook invloed op de verzekeringen. Het gaat om eenvoudige aanpassingen zoals de verzekerden binnen de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren aanpassen. Maar ook de hoogte van het verzekerd bedrag in de inboedelverzekering kan veranderen. Vergeet niet om het samenwonen ook door te geven aan het pensioenfonds. Bij overlijden kan er namelijk recht bestaan op een nabestaandenpensioen voor de partner.

Terug

26-08-2022

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep