Rijbewijs verlopen?

Er geldt in verband met corona een coulance voor alle rijbewijshouders van wie de geldigheidsduur van het rijbewijs is verstreken of verstrijkt in de periode van 16 maart tot 1 juni 2020. Dit betekent dat deze groep rijbewijshouders in Nederland met een verlopen rijbewijs kan blijven rijden tot 1 juni 2020Dit geldt ook voor EU-onderdanen die in Nederland verblijven met een verlopen rijbewijs van een andere lidstaat. 

De leden van het Verbond van Verzekeraars ondersteunen de door het ministerie van IenW gevraagde coulancemaatregel. Dit houdt in dat mensen met een verlopen rijbewijs verzekerd blijven gedurende de periode dat de coulancemaatregel van kracht is en binnen de geschetste condities van de coulancemaatregel, met name dat het verlopen van het rijbewijs een direct gevolg moet zijn van de coronacrisis en dus niet al bijvoorbeeld dateert van voor de start van de overheidsmaatregelen op 16 maart 2020.

De minister: "Door de beperkende maatregelen van het kabinet in relatie tot COVID-19, zijn de mogelijkheden om een rijbewijs te laten verlengen aanzienlijk beperkt. Met name als gevolg van het vrijwel volledig stilvallen van keuringen door artsen en specialisten worden sommige mensen geconfronteerd met een verlopen rijbewijs."

Mensen met een verlopen rijbewijs waarvan geldigheidsduur korter is dan vijf jaar, worden uitgesloten van deze coulance in verband met de risico’s voor de verkeersveiligheid. Het gaat hierbij namelijk om mensen die vanwege een medische aandoening elk jaar of elke drie jaar een medische keuring moeten ondergaan. Ook geldt de verlenging niet voor rijbewijzen waarvoor bestuursrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen zijn genomen, zoals een invordering of schorsing van de geldigheid.

Een verlopen rijbewijs kan niet als identificatiemiddel worden gebruikt, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.

(bron VVP)

Terug

20-04-2020

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep