Provisieverbod

Het provisieverbod is volgens minister Dijsselbloem niet strijdig met Europees Unierecht. Dijsselbloem stelt dit in antwoord op een brief van de Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) die juist op grond van de Europese wetgeving vraagtekens zette bij het provisieverbod. Volgens Dijsselbloem schept de Europese wetgeving juist de ruimte voor lidstaten voor strengere maatregelen.

In zijn antwoord aan de CFD wijst Dijsselbloem op diverse Europese richtlijnen die betrekking hebben op het vraagstuk dat de commissie had opgeworpen, waaronder de richtlijn hypothecair krediet en de richtlijn verzekeringsdistributie. Die richtlijnen laten volgens de minister ruimte aan de nationale staten om zelf aanvullende maatregelen te nemen.

Mogelijkheid om provisies te verbieden
Wel erkent Dijsselbloem dat op grond van het Europese Unierecht en de richtlijnen de strengere regels gerechtvaardigd moeten zijn vanwege een dringende reden van algemeen belang, geschikt moeten zijn om het nagestreefde doel te realiseren, niet-discriminerend mogen zijn en niet verder mogen gaan dan voor het bereiken van het doel nodig is (noodzakelijkheid en evenredigheid).

Provisietransparantie werkt niet
In dit geval voldoet Nederland volgens Dijsselbloem aan alle voorwaarden. Het provisieverbod is gerechtvaardigd vanwege een dringende reden van algemeen belang, aangezien het provisieverbod tot doel heeft om consumenten te beschermen. Voorkomen wordt dat financële dienstverleners niet in het belang van de consument handelen door de prikkels die van provisies kunnen uitgaan weg te nemen. Het provisieverbod is geschikt om dit doel te bereiken, omdat het provisieverbod genoemde risico's voor de klant wegneemt. Het provisieverbod is bovendien niet-discriminerend, aangezien het provisieverbod van toepassing is op zowel financiële dienstverleners die gevestigd zijn in Nederland als op buitenlandse financiële dienstverleners die op de Nederlandse markt actief zijn.

Het provisieverbod is daarnaast noodzakelijk en evenredig omdat andere maatregelen zoals provisietransparantie niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, blijkens de evaluatie van de provisieregelgeving in 2010. Het provisieverbod is dan ook noodzakelijk om de consument te beschermen. Het Nederlandse provisieverbod is derhalve niet strijdig met het Europees Unierecht.

Waarvoor geldt het provisieverbod
Het provisieverbod geldt voor impactvolle en complexe producten. Hieronder vallen levensverzekeringen, uitvaart, arbeidsongeschiktheid en hypotheken.

Voor schadeverzekeringen geldt geenprovisieverbod. Wel mag u een andere vorm van beloning afspreken. Bij schadeverzekeringen ontvangen wij globaal 5% tot 20% provisie over de premie. De hoogte is afhankelijk hoe arbeidsintensief een verzekering is bij het tot stand komen en beheer.
Deze verzekeringen vallen onder de noemer impactvol en complex. Dit betekent dat er voor deze groep van verzekeringen een provisieverbod geldt.

(bron: AM signalen)

Terug

02-09-2016

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep