Prinsjesdag 2016

‘We zijn een sterk land in een instabiele wereld’. Een zin uit de Troonrede die uiting geeft aan het overwegend positief ingestoken beeld dat onze koning afgelopen dinsdag schetste. Daar zijn kanttekeningen bij te plaatsen, natuurlijk. Dit was de laatste ‘Prinsjesdag’ onder dit kabinet Rutte II. Het ligt voor de hand om de inhoud van alle voorstellen enigszins in het licht te plaatsen van de ongetwijfeld verder ontbrandende verkiezingsstrijd de komende weken.

Het herstel van de economie zet door met een groei van 1,7 procent. Met zijn open economie heeft Nederland veel te winnen bij een stabiel groeiende wereldeconomie. De koopkracht van alle huishoudens verbetert verder in 2017. Het kabinet trekt 1,1 miljard euro uit voor een evenwichtig en positief koopkrachtbeeld. Met name is er gekeken naar de koopkracht van de ouderen en de minima.

Box 3
Het kabinet voelt de toenemende druk om de wijze van belasting heffen over vermogensinkomsten (box 3) te gaan aanpassen. In februari van dit jaar oordeelde de advocaat-generaal in zijn advies aan de Hoge Raad dat de huidige box 3 regeling in strijd is met het recht van eigendom uit het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM). Hoe de belastingheffing in box 3 er in 2017 uit ziet is vorig jaar al bepaald.

Aanpassingen eigenwoningregeling
Bepaalde banken bieden rentemiddeling aan om consumenten de mogelijkheid te bieden om te profiteren van de lage hypotheekrente. Bij rentemiddeling wordt de lopende rentevastperiode afgebroken en gaat een nieuwe rentevastperiode gelden. Boeterente die ineens wordt betaald bij het (gedeeltelijk) aflossen, oversluiten of wijzigen van een eigenwoningschuld is aftrekbaar als kosten van geldleningen die behoren tot de eigenwoningschuld.

Verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning
De eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar, voor schenkingen die verband houden met de eigen woning, wordt verruimd. In de Successiewet is nu een eenmalig verhoogde vrijstelling van ruim € 50.000 opgenomen voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar. De schenking moet verband houden met de verwerving of verbouwing van een eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht met betrekking tot die woning dan wel voor de aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld van de verkochte eigen woning van het kind.

Zorgverzekering 2017
Ook de zorgverzekering ondergaat wijzigingen in 2017. Wij leggen u graag uit wat dit voor u betekent.

  • Eigen risico blijft gelijk op €385
  • Uitbreiding basisverzekering

De inhoud van de basisverzekering wordt niet beperkt en zelfs uitgebreid met meer zorg. De basisverzekering wordt uitgebreid met onder andere:

  1. Tijdelijk verblijf in een zorginstelling
  2. Fysiotherapie bij etalagebenen
  3. Kunsttanden tot 23 jaar

Kortom: meer verzekering, zonder verhoging van het eigen risico. Lees hier meer over de wijzigingen in de zorgverzekering

Terug

01-10-2016

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep