Pensioen en scheiden

Een kort voor Prinsjesdag ingediend wetsvoorstel is de gewenste verandering van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS) naar de Wet Pensioenverdeling bij scheiding 2021.

In grote lijnen komt het voorstel erop neer dat tijdens de huwelijkse periode opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen automatisch in de verhouding 50%-50% worden verdeeld tussen partners. Bij beiden ontstaat dan een zelfstandig recht op dat ouderdomspensioen. Nu is het nog zo dat dit zelfstandige recht (‘conversie’) moet worden aangevraagd binnen 2 jaar na de scheiding. Dat wordt dus de standaard.

Ook verdeling van het partnerpensioen gaat veranderen: nu heeft de ex-echtgenoot nog recht op het volledige opgebouwde partnerpensioen tot de datum van scheiden in de vorm van een bijzonder partnerpensioen. Dat wordt een zelfstandig recht op 50% van de tijdens de huwelijkse periode opgebouwde partnerpensioen, dat vervolgens wordt omgezet in een aanspraak op ouderdomspensioen.

Door deze voorgenomen wijzigingen, wordt vermeden dat ex-echtgenoten soms tot decennia na de scheiding nog financieel met elkaar verweven zijn. Het is overigens wel regelend recht, wat betekent dat ex-echtgenoten ervan kunnen afwijken.

Terug

01-10-2019

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep