Overdrachtsbelasting

Huizenkopers onder de 35 jaar maken volop gebruik van de nieuwe regels met betrekking tot de verlaagde overdrachtsbelasting, aldus kwartaalcijfers van NHG. Starters op de woningmarkt hebben massaal hun transportdatum vanaf 1 januari 2021 gezet waardoor het aantal NHG-garanties in het laatste kwartaal van 2020 een stuk lager lag dan in de kwartalen daarvoor.

NHG: "Een groot aandeel van de hypotheken met NHG wordt afgesloten door starters. Het aantal NHG-garanties voor aankoop in het vierde kwartaal van 2020 is dan ook 14,8 procent lager dan in diezelfde periode in 2019. Het aantal door particulieren gekochte bestaande woningen is volgens het CBS in dezelfde periode juist gestegen met 11,9 procent. Het verschil tussen de afname van NHG-garanties en de toename in woningen gekocht door particulieren, wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren, met name door een lager aandeel verkochte woningen binnen de kostengrens en het feit dat jongeren die zelf in het huis gaan wonen (een voorwaarde voor NHG) vanaf 1 januari 20201 geen overdrachtsbelasting betalen.", aldus NHG dat in het eerste kwartaal van 2021 het tegenovergestelde effect verwacht. "Het afgelopen kwartaal ontving NHG ruim 75 procent minder verliesdeclaraties van geldverstrekkers dan in het vierde kwartaal van het jaar ervoor. De oorzaak hiervan is de stijging van de huizenprijzen. Hierdoor is de verkoopopbrengst van een woning meestal voldoende om de hypotheekschuld te kunnen afbetalen."

Corona zorgde voor een dreiging van toenemende betalingsproblemen. Daarom heeft NHG in 2020 samen met geldverstrekkers gezorgd voor betaalpauzes en -regelingen die ook onder de NHG-garantie vallen (de WoonLastenFaciliteit). Hierdoor konden mensen met (tijdelijke) betalingsproblemen toch in hun woning blijven. Daarnaast wordt er hard gewerkt om - met behulp van verdere digitalisering - mensen bij een eventuele (woningmarkt)crisis sneller te kunnen helpen. NHG zegt hierbij ketenpartners nodig te hebben. "We zien namelijk een dreigende toename op korte termijn van het aantal mensen met betalingsproblemen, omdat de steunmaatregelen zullen gaan aflopen en instrumenten zoals de WLF en betaalpauzes vooral tijdelijk helpen. NHG wil ook nu weer, samen met de markt aan de slag. In de komende maanden wordt gewerkt om extra oplossingen te kunnen bieden die tot woningbehoud leiden en die ook mensen helpen die door corona onnodig belemmerd worden in de toegang tot een hypotheek. NHG gaat samen met andere partijen in de keten de komende maanden aan de slag om ook voor die komende problemen tijdig klaar te staan.”

NHG-bestuurder Arjen Gielen: “Het is ontzettend belangrijk dat wij er zijn voor woningeigenaren. Juist nu. Er heerst veel onzekerheid met betrekking tot werk en inkomen en we zien ook veel scheidingen. Dit soort ontwikkelingen hebben natuurlijk impact op iemands woonsituatie. Wij gaan de komende maanden samen met de markt door met het neerzetten van extra oplossingen, die die gaan helpen als meer mensen in de betalingsproblemen komen.”

(bron VVP)

Terug

18-02-2021

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep