Ouderen de klos

Het rumoer dat 50Plus maakt om de geleidelijke afschaffing van de Wet Hillen, waarbij zelfs VVD-coryfee Hans Wiegel werd ingezet, getuigt van een aardige inschatting van het electoraat van de ouderenpartij. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat hoofdzakelijk vermogende ouderen de dupe worden van het afschaffen van de vrijstelling van het Eigen Woning Forfait voor mensen die hun hypotheek (bijna) volledig hebben afgelost. Al eerder had het kabinet aangegeven dat de gevolgen hoofdzakelijk op lange termijn zouden worden gevoeld door mensen met de hoogste inkomens en duurste huizen.

Cijfers bewijzen het: vooral rijke ouderen de klos door inperking Wet Hillen

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat bijna 22% van de 4,3 miljoen huishoudens met een eigen woning in 2016 gebruik maakte van de vrijstelling van het eigenwoningforfait, die is vastgelegd in de Wet Hillen. De regeling geeft recht op aftrek als de som van eigenwoningforfait minus aftrekbare kosten zoals hypotheekrente groter dan 0 is. Per saldo wordt dan geen belasting over het eigenwoningforfait van de eigen woning betaald.

Lagere hypotheekschuld

Van de helft van deze huishoudens die gebruik maakten van de Wet Hillen was de hoofdkostwinner 68 jaar of ouder, het doorsnee vermogen was ruim €93.000. Hoe ouder de woningeigenaar, hoe lager de hypotheekschuld doorgaans is. Ouderen komen dan ook eerder in aanmerking voor vrijstelling van het eigenwoningforfait. Van bijna 96 procent van alle huishoudens met vrijstelling is de hoofdkostwinner 45 jaar of ouder. De doorsnee leeftijd van de hoofdkostwinner van huishoudens die gebruik maakten van de vrijstellingsregeling is 68 jaar, 20 jaar ouder dan de hoofdkostwinners die er geen gebruik van konden maken.

Meer vermogen

Huishoudens die gebruik maken van de vrijstellingsregeling hebben een beduidend hoger doorsnee vermogen (exclusief de eigen woning en eventuele hypotheekschuld) dan huishoudens die geen gebruik konden maken van de vrijstelling. Het verschil piekt bij de 50- tot 54-jarigen en wordt (tot 85-plus) kleiner als de leeftijd toeneemt, maar blijft aanzienlijk. Ook bij pensioenhuishoudens is het verschil groot. Pensioenhuishoudens met aftrek van het woningforfait hebben een doorsnee vermogen van 81 duizend euro, pensioenhuishoudens zonder aftrek €27.000.

Gemiddeld €1.470 vrijstelling per huishouden

De totale vrijstelling van het eigenwoningforfait wegens geen of geringe woningschuld kwam in 2016 uit op €1,6 miljard. Voor de huishoudens met vrijstelling kwam dat neer op een doorsnee bedrag van €1.470 per huishouden: de helft van deze huishoudens kreeg meer dan €1.470, de andere helft minder dan €1.470. Dit is het totale bedrag dat wordt afgetrokken van het bruto inkomen. De omvang van het daadwerkelijke belastingvoordeel voor een huishouden hangt af van het voor hen geldende marginale belastingtarief.

Referendum over aflosboete

Het verzet van onder meer oppositiepartijen 50Plus en PVV tegen de geleidelijke afschaffing van de Wet Hillen mocht niet baten. Medio december 2017 stemde een Kamermeerderheid in met het voorstel van de nieuwe coalitie. Wel hoopt 50Plus via een raadgevend referendum de ‘aflosboete’ alsnog van tafel te krijgen. De ouderenpartij moet voor 8 maart hiervoor 300.000 handtekeningen ophalen. Eind vorige week bleek dat er bij de kiesraad bijna 25.000 geldige verzoeken waren binnengekomen. Ruimschoots voldoende om te traject te kunnen vervolgen.

(bron AM web)

Terug

06-02-2018

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep