Onderverzekering

Bij het afsluiten van een inboedelverzekering wordt de waarde van de inboedel vastgesteld doormiddel van een inboedelwaardemeter, een inventarisatielijst of een geautomatiseerde tool van de verzekeraar. Maar wat krijgt u uitgekeerd als er sprake is van schade? Is er dan sprake va nieuwwaarde, dagwaarde of misschien wel vervangingswaarde?

Nieuwwaarde

In principe is uw inboedel verzekerd tegen nieuwwaarde en dat is ook het uitgangspunt bij het vaststellen van het verzekerde bedrag. Dit betekent niet dat u ook altijd de nieuwwaarde uitgekeerd krijgt in geval van schade. Indien bijvoorbeeld reparatie (economisch) mogelijk is krijgt u de reparatiekosten vergoed onder aftrek van een mogelijk eigen risico. Indien reparatie niet mogelijk is, gaat de verzekeraar uit van de nieuwwaarde.

Dagwaarde

Er zijn wel uitzonderingen op de nieuwwaarderegeling. Indien de dagwaarde 40% of lager is dan de nieuwwaarde dan gaat krijgt u de dagwaarde uitgekeerd. De dagwaarde is ook van toepassing als de spullen niet meer worden gebruikt en ergens opgeslagen liggen. Bij verzamelingen of antiek wordt uitgegaan van de dagwaarde tenzij er sprake is van een taxatierapport.

Taxatie

Wij kunnen u helpen bij het inschakelen van erkende taxatiebedrijven. Deze specialisten volgen de (inter)nationale markt en kunnen een goede inschatting maken van de waarde van een voorwerp. Een dergelijke taxatie dient in de regel iedere drie jaar uitgevoerd te worden. Een geldig taxatierapport geldt als basis voor de verzekeringspolis en voor het uit te keren bedrag na schade, mits het rapport deskundig is opgesteld. Een door de verzekeraar geaccepteerd taxatierapport conform artikel 7:960 BW maakt deel uit van de verzekeringsovereenkomst en is bindend.

Beperking van verzekerd bedrag

Bent u in het bezit van kostbare goederen dan is het goed om te weten dat de  meeste verzekeraars hier een maximale vergoeding aan toe kennen. Voor antiek, sieraden, verzamelingen of kunst dient u vaak een aanvullende verzekering af te sluiten voor een volledige vergoeding. De maximale vergoedingen zijn per verzekeraar verschillend. Vaak staat dit op het voorblad van uw polis of in de voorwaarden vermeld. Goed om dit nog eens na te lezen.

Onderverzekering

Bij onderverzekering krijgt u nooit het hele schadebedrag uitgekeerd, hoe hoog of hoe laag het schadebedrag ook is. Bij onderverzekering is het verzekerde bedrag lager is dan de werkelijke waarde.

Bijvoorbeeld:
Iemand heeft een inboedel ter waarde van €50.000, en hij heeft zich verzekerd voor €35.000. In dit geval is er sprake van onderverzekering. Bij een schade van €10.000 denkt een ieder dat er een volledige uitkering plaatsvindt omdat het verzekerde bedrag €35.000,- bedraagt. Helaas is dat niet waar. In deze situatie is er sprake van onderverzekering en wordt niet hele bedrag uitgekeerd.

De berekening is dan als volgt:
 35.000 / 50.000 * 100 = 70 %. Bij deze schade krijgt de klant 70% van de schade uitbetaald, € 7.000,- dus.

Terug

01-10-2016

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep