Onder- of overzekering.

Wat is nu precies onderverzekering en waar dient u op te letten bij het aangaan van een verzekering?

Onderverzekering
Bij onderverzekering krijgt u nooit het hele schadebedrag uitgekeerd, hoe hoog of hoe laag het schadebedrag ook is. Bij onderverzekering is het verzekerde bedrag lager is dan de werkelijke waarde.

Bijvoorbeeld:
Iemand heeft een inboedel ter waarde van €50.000, en hij heeft zich verzekerd voor €35.000. In dit geval is er sprake van onderverzekering. Bij een schade van €10.000 denkt een ieder dat er een volledige uitkering plaatsvindt omdat het verzekerde bedrag €35.000,- bedraagt. Helaas is dat niet waar. In deze situatie is er sprake van onderverzekering en wordt niet hele bedrag uitgekeerd.

De berekening is dan als volgt:
 35.000 / 50.000 * 100 = 70 %. Bij deze schade krijgt de klant 70% van de schade uitbetaald, € 7.000,- dus.

Oververzekering
Bij oververzekering gebeurt precies het tegenovergestelde. Het verzekerde bedrag is hoger dan de werkelijke waarde. Bij oververzekering krijgt u nooit meer dan de 100%. Oververzekering heeft dus weinig zin.

Garantie tegen onderverzekering
Er zijn diverse vormen in omloop. Sommige verzekeraars geven garantie tot maximaal het verzekerde bedrag en andere maximeren het bedrag voor woonhuis en inboedel. De meeste uitgebreide vorm is onbeperkte garantie en deze dekking bieden wij vanuit Dyckhaven Verzekeringen aan. Hiervoor dient u dan wel te kiezen voor onze pakketpolis.

Terug

01-04-2018

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep