Onafhankelijk Schadeherstel

De Stichting Onafhankelijk Schadeherstel zet zich in voor autoschadeherstelbedrijven welke geen samenwerkingsverbanden met verzekeraars hebben, en waarbij integriteit, kwaliteit en lokale betrokkenheid op een hoog niveau staan. Door te werken volgens een aantal duidelijke richtlijnen wil de stichting benadrukken dat de aangesloten onafhankelijke schadebedrijven een aantrekkelijk alternatief zijn voor bij verzekeraars aangesloten schadeherstelbedrijven, voor de consument, maar ook voor de verzekeraar en tussenpersoon.

Wie zijn de aangesloten bedrijven

De aangesloten bedrijven zijn vooral kleinere autoschade herstellers, zonder contracten met verzekeraars. In veel gevallen werkt de directeur- eigenaar nog gewoon op de werkvloer, en is zo optimaal betrokken bij het herstel van uw auto en bij u. Deze bedrijven zijn regionaal van belang, de consument kent het bedrijf en het bedrijf kent de consument. En het bedrijf is dichtbij. Het bedrijf is de keuze van de consument.Integriteit en kwaliteit heeft men hoog in het vaandel. Men repareert de schade zoals is afgesproken met de schade-expert, er wordt gerepareerd zoals het hoort, en niet hoe het goedkoop kan. Desondanks wordt waar mogelijk getracht voor de betalende partij, meestal de verzekeraar, de kosten in de hand te houden, echter steeds afgestemd op de aard van de auto en de schade.

Verzekering van uw auto

Met de VrijePolis Autoverzekering kunt u onder andere terecht bij de schadeherstelbedrijven die zich hebben aangesloten bij deze stichting.Meer over de stichting en de aangesloten herstellers vindt u op de site van de stichting: www.stichtingonafhankelijkschadeherstel.nl

Terug

01-10-2017

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep