Nationale zorgvergelijker

De Consumentenbond wil dat er in 2023 een nieuwe, onafhankelijke nationale vergelijkingssite voor zorgverzekeringen komt. Op die site kunnen consumenten uitgebreide informatie vinden, die verder gaat dan alleen de prijs van de polis. De Consumentenbond roept alle zorgverzekeraars op om deel te nemen en vraagt VWS om de regie te nemen.

Consumentenbond wil nationale vergelijker zorgverzekeringen

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: “Zorgverzekeraars en vergelijkingssites richten hun marketing nu vooral op jonge en gezonde consumenten. Die stappen regelmatig over, op basis van de laagste prijs en niet op de inhoud van een verzekering. Hierdoor blijft de premie van minder gezonde zittenblijvers hoog. Dat werkt ongelijkheid in de hand en is in strijd met het solidariteitsbeginsel, de basis van ons zorgstelsel.”

Daarom moet er volgens Molenaar een vergelijkingssite komen die gericht is op álle consumenten. “Onafhankelijk van verzekeraars, met objectieve en relevante informatie. Zonder onderscheid op basis van gezondheid, leeftijd of opleiding. En zonder dat er 100 miljoen euro naar marketing, cadeautjes en overstapvergoedingen gaat. Dat geld kan beter worden besteed aan de zorg.”

‘Verzekeraars moeten meer informatie aanleveren’

Volgens de Consumentenbond schiet de informatie die vergelijkingssites nu aanbieden, tekort. Molenaar: “Vergelijkers geven bijvoorbeeld geen informatie over kwaliteitsafspraken, wachtlijstbemiddeling of budgetplafonds bij verzekeraars. Zorgverzekeraars moeten veel meer informatie aanleveren. Dan kunnen verzekerden vergelijken op prijs én inhoud en een weloverwogen keuze maken om over te stappen of juist te blijven zitten.”

De Consumentenbond wil zo snel mogelijk beginnen met de bouw van de nationale vergelijkingssite, die in 2023 live moet gaan. Zorgverzekeraar DSW heeft al laten weten mee te willen werken aan zo’n vergelijkingssite die niet gekoppeld is aan een betaling per overgestapte verzekerde.

De Consumentenbond zal ook met andere grote verzekeraars in gesprek gaan over deelname. Maar de bond ziet ook een belangrijke rol voor de overheid en heeft minister Kuipers (VWS) gevraagd de regie te nemen en zorgverzekeraars aan te sporen om mee te werken.

(bron AM web)

Terug

19-07-2022

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep