Met een slok op

Dat kan toch makkelijk met een glas wijn of bier achter het stuur van de auto of scooter? De ervaring leert dat er veel mensen zijn die daar zo over denken en vaak blijft het dan niet bij één of twee glazen… Misschien is het zo dat er mensen zijn die nog prima kunnen rijden na het drinken van alcohol?Vanuit de wet is een promillage vastgesteld van 0,5 procent, wat ongeveer gelijk staat aan twee glazen alcohol.Voor bestuurders die korter dan 5 jaar hun rijbewijs hebben, geldt een limiet van 0,2 promille (88 Ugl). Aan dit percentage zit u zo: mannen na ongeveer 1 glas alcohol en vrouwen al bij minder dan 1 glas. Maar hoe zit het eigenlijk met de dekking van de motorrijtuigenverzekering? De schade aan uw eigen voertuig betaalt u sowieso zelf. Verder zal uw verzekeraar de schade aan de tegenpartij mogelijk op uw persoonlijk verhalen op grond van de zogenaamde alcoholclausule. Deze clausule kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden van uw verzekering.

Nederland kent rond de 100.000 ‘zware alcoholovertreders’. Dit zijn mensen die regelmatig met te veel drank op achter het stuur zitten. Onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) wijst uit dat deze groep verantwoordelijk is voor tweederde van alle ernstige alcoholongevallen. Dit vertaalt zich in 50 tot bijna 100 verkeersdoden per jaar. In veel gevallen blijft deze groep alcoholovertreders gewoon doorrijden, zelfs als het rijbewijs is ingenomen.

Verhalen van de schade aan derden

De schade verhalen op de (dronken) bestuurder kan alleen als er een alcoholclausule in de polisvoorwaarden staat. Ongeveer 40% van de verzekeraars heeft wel een uitsluiting voor schade die veroorzaakt is door rijden onder invloed. De reden dat sommige verzekeraars die clausule niet hebben, is dat het tot voor kort een moeilijk proces was om het bewijs hiervoor rond te krijgen. Wil de verzekeraar de schade op zijn verzekerde verhalen, dan moet de verzekeraar bewijs hebben dat er te veel alcohol is genuttigd én dat de drank ook heeft bijdragen aan het ontstaan van deze schade. Hiervoor was de verzekeraar tot voor kort sterk afhankelijk van andere partijen, zoals de politie.

Recent is het Verbond van Verzekeraars met de politie overeengekomen dat de processen verbaal met een strafbaar feit, zoals alcoholgebruik, doorrijden na een aanrijding en/of roekeloos rijden, voor verzekeraars via een stichting beschikbaar komen. Hierdoor zijn sinds enkele weken de processen verbaal eenvoudig op te vragen door verzekeraars en zal het makkelijker zijn om verhaal te plegen. Verzekeraars zijn vrij om hun eigen polisvoorwaarden te bepalen, maar het Verbond van Verzekeraars verwacht dat deze stap ertoe zal leiden dat de alcoholclausule vaker zal worden opgenomen. Hoewel het gaat om een beperkt aantal schadegevallen per jaar en idem dito schadebedrag, vindt het Verbond het van maatschappelijk belang dat drankrijders opdraaien voor de door hun veroorzaakte schade.

Schade aan het eigen motorrijtuig

In alle gevallen betaalt u de schade aan uw eigen motorrijtuig zelf indien er sprake is van alcoholgebruik.

Op de fiets

Voor fietsers geldt dezelfde norm als voor automobilisten. Ook op de fiets bent u strafbaar als u te veel alcohol heeft gedronken. Het alcoholgehalte in uw bloed mag niet hoger dan 0,5 zijn. Hetzelfde geldt voor motorrijders. Met een biertje in uw hand over straat? Ook dat kan een fikse boete opleveren. Per gemeente zijn er gebieden aangewezen waar het verboden is alcohol te nuttigen of alcoholhoudende dranken bij u te hebben. Onder deze openbare ruimtes valt ook de trap of het portiek van uw huis.

Heeft u schade veroorzaakt omdat u alcohol op had? Dan heeft de verzekeraar het recht om uw motorrijtuigenverzekering te beëindigen. U bent dan onverzekerd vanaf de dag dat de verzekering is opgezegd. Dit kan problemen opleveren voor een nieuwe autoverzekering.

Aangehouden met alcohol: dit zijn de straffen

De straf die u krijgt bij het gebruik van alcohol in het verkeer hangt af van de hoeveelheid alcohol die u gedronken heeft en het aantal jaar dat u een rijbewijs heeft. Er zijn twee instanties die kunnen beboeten en straffen: Ministerie van Justitie en CBR. De straf kan bestaan uit:

  • Rijontzegging (door justitie)
  • Boete (door justitie)
  • Taakstaf/gevangenisstraf (door justitie)
  • Verplichte cursus over alcohol in het verkeer, kost rond €700 (door CBR)
  • Verplicht onderzoek naar alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid, kost ongeveer €1000 (door CBR)
  • Innemen van rijbewijs (door CBR)

Rijontzegging/gevangenisstraf

Als u 1,3 promille alcohol in een bloed heeft of meer, dan vindt er strafvervolging plaats. Van de officier van justitie kunt u dan een boete krijgen of een straf zoals een rijontzegging of een gevangenisstraf. Niet niks dus. Hoe meer u heeft gedronken, hoe strenger de straf. Als u uw rijbewijs nog maar kort in de pocket heeft, zijn de straffen ook strenger.

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:​

  • ​Vereende Verzekeringen
  • CBR
  • Polisvoorwaarden verzekeraars
Terug

04-04-2022

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep