Meer zelfstandigen

Het aantal mensen dat voornamelijk hun inkomen als zelfstandige verdient is volgens het CBS in de periode 2007-2018 toegenomen met 260.000 tot 1,3 miljoen personen. In 2007 was van het grootste aantal zelfstandigen actief in de handel, in 2018 heeft de zakelijke dienstverlening de koppositie overgenomen.

Ten opzichte van 2007 waren er in 2018 zowel absoluut als relatief gezien meer zelfstandigen actief in de zakelijke dienstverlening (een toename van 78.000 personen), in de gezondheids- en welzijnszorg (plus 55.000), en in de bouwnijverheid (plus 56.000).

Inkomen

Zelfstandigen in de zakelijke dienstverlening hebben met 45.000 euro het hoogste mediane inkomen (middelste waarde in reeks getallen gerangschikt naar grootte). Zelfstandigeninkomens van minder dan 5.000 euro komen vooral voor in de handel (vijftien procent van de zelfstandigen in 2018) en de zorg (dertien procent). Hierdoor is het mediane inkomen ook het laagst in de handel (30.000 euro) en zorg (31.000 euro). In de bouw en landbouw komen meer inkomens tussen de 20.000 en 50.000 euro voor. Wel liggen in de bouw deze middeninkomens op een hoger niveau dan in de landbouw. Het mediane inkomen in de bouw is met 39.000 euro dan ook een stuk hoger dan in de landbouw (31.000 euro).

(bron VVP)

Terug

27-01-2020

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep