Meer vermogen

Het doorsneevermogen van Nederlandse huishoudens is in 2018 opnieuw flink gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De toename met 10.000 euro naar 38.400 euro kwam vooral door de stijging van de waarde van woningen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vermogen Nederlands huishouden neemt toe

De vermogens zijn nog niet op het niveau van 2008. Toen hadden huishoudens in doorsnee ruim meer dan 40.000 euro aan vermogen. Daarbij worden door het CBS ook schulden meegewogen, voor zover die zichtbaar zijn.

Afnemende vermogensongelijkheid

De vermogensongelijkheid nam in 2018 verder af ten opzichte van een jaar eerder. Ook dat had te maken met de woningmarkt. Tussen 2011 en 2014 nam de vermogensongelijkheid toe door de daling van de huizenprijzen tijdens de economische crisis. Die trof vooral de vermogens van minder vermogende huizenbezitters, omdat rijkere huishoudens doorgaans naast een woning ook andere substantiële bezittingen hebben.

Steden minder vermogend

Bloemendaal was in 2018 de meest vermogende gemeente. Door de bank genomen hadden huishoudens daar een vermogen van 337.000 euro. Dat is bijna 9 keer zo veel als landelijk. Verder staan er in de top tien van meest vermogende gemeenten veel Brabantse dorpen. Dat komt omdat daar verhoudingsgewijs veel rijke ouderen wonen. De steden zijn minder vermogend, met Rotterdam als minst vermogende gemeente met in doorsnee 4300 euro.

Meer miljonairs

Het aantal miljonairs in Nederland blijft toenemen. Ons land telde begin 2017 ongeveer 115.000 miljonairshuishoudens, zo’n 3.000 meer dan een jaar daarvoor. Het gaat om de meest recente cijfers die bekend zijn bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemiddeld beschikten de miljonairs over een vermogen van ruim 3 miljoen euro. Daarbij zijn de waarde van de eigen woning en eventuele hypotheekschulden niet meegeteld. Een groot deel van het vermogen van de miljonairs zit vaak in eigen bedrijven. Voor bijna de helft van de superrijken is de eigen onderneming ook de voornaamste bron van inkomsten. Het besteedbaar jaarinkomen van miljonairshuishoudens bedroeg in 2017 gemiddeld 117.000 euro, waar niet-miljonairs het door de bank genomen met 40.000 euro moesten doen.(bron AM web)

Miljonairs zeggen ook vaker gelukkig te zijn dan mensen die niet zoveel geld hebben. Van de miljonairs geeft 94 procent zichzelf een 7 of hoger in de beoordeling van zijn eigen geluk, 1 procent geeft zijn leven een dikke onvoldoende (een 4 of minder) en is ongelukkig. Van de niet-miljonairs is 88 procent gelukkig en ruim 2 procent ongelukkig. Ook zijn miljonairs vaker tevreden met hun leven (91 tegen 85 procent). Ze zijn met name meer tevreden over hun financiële situatie en maken zich minder zorgen over hun financiële toekomst.

Terug

19-11-2019

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep