Maak op tijd melding

Doordat het land min of meer op "slot" zit, zijn er wellicht afspraken met verzekeraars die u nu niet kan nakomen.

U kunt daarbij denken aan het aanleveren van beveiligingscertificaten, taxatierapporten, aanvraagformulieren etc. Mocht het voor u niet helemaal duidelijk zijn wat er op dit moment van u wordt verwacht neem dan contact met ons op.

Vanzelfsprekend bewaken wij uw dossier ook. Wij zijn continu met de verzekeraars in gesprek om te komen tot (tijdelijke) passende oplossingen voor vragen en behoeftes die momenteel spelen in de markt. Op onze site en via social media publiceren wij de laatste nieuwtjes.

Aangepaste regels met betrekking tot het betalen van de premie

Betalingen premies

De Rijksoverheid heeft verschillende maatregelen ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het kan zijn dat u inkomen of op zakelijk vlak omzet misloopt, en daardoor in betalingsproblemen kan komen. Verzekeraars willen u niet verder in problemen brengen.

Betaaltermijn wijziging

Betaalt u per jaar of kwartaal? En komt het momenteel beter uit om per maand te betalen? Dan kunnen wij dit voor u aanpassen. Hier zitten geen administratiekosten aan verbonden. U gaat wel iedere maand prolongatiekosten betalen.

Niet op tijd kunnen betalen van premie?

Kan u als gevolg van het Coronavirus niet meer tijdig de premie van uw verzekering(en) betalen? Hiervoor geldt dan het volgende beleid:

  • Belt u binnen 30 dagen na ontvangst van ¬†uw factuur? Dan verlengt de verzekeraar de betalingstermijn met een maand. In de tussentijd blijft de dekking gehandhaafd.
  • Belt u na 30 dagen na ontvangst van zijn factuur? In dit geval is de dekking al vervallen, ook in dit geval verlengt de verzekeraar de betaaltermijn met een maand. In geval van een verkeersverzekering wordt de auto weer met terugwerkende kracht aangemeld bij RDW en herstelt de verzekeraar de dekking per datum dat deze was vervallen met maximaal 1 maand.

Doelgroep

De regeling is alleen van toepassing voor die klanten die geen achterstanden hebben op eerdere openstaande premies en geen betalingsregeling hebben lopen.

Voor welke maanden is dit van toepassing?

Het aangepaste beleid geldt voor de prolongatiemaand april 2020. Als de overheid besluit om de maatregelen aan te scherpen of te verlengen, dan bepaalt de verzekeraar op dat moment of het beleid wordt aangepast.

Polis tijdelijk opschorten

Het is niet mogelijk om een polis tijdelijk op te schorten in verband met de coronacrisis. Wel is het mogelijk om een polis te royeren. Hiervoor geldt het reguliere opzegbeleid.

Wijzigen van uw werkzaamheden (hoedanigheid)

Ondernemers zijn inventief en dat komt in een crisisperiode goed uit. Indien er sprake is van een verandering van uw werkzaamheden neem dan contact met ons op. U kunt daarbij bijvoorbeeld ook denken aan het bezorgen van maaltijden omdat uw restaurant gesloten is.

Terug

30-03-2020

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep