Koopkracht 2020

De afgelopen jaren beloofde de regering telkens een koopkrachtstijging (2019: voorspeld 1,5%). Die bleek voor de meeste inwoners niet uit te komen (werkelijke koopkrachtverbetering 2019: 0,3%). Daarom is er dit jaar geen ‘belofte’, maar een ‘verwachting’ uitgesproken. Op basis van het belastingplan 2020, zullen de meeste inwoners er in 2020 op vooruit gaan. Het Nibud heeft hier een berekening van gemaakt voor enkele inkomensgroepen.

Het Nibud hanteert hierbij de volgende twee uitgangspunten (naast het Belastingplan):

  • Een inflatie van 1,5%
  • Een stijging in inkomen van 2,5%
  • Stijging van de zorgpremie met € 3 per maand

Koopkrachtontwikkeling voor 2020 (bedragen netto per maand)

   Procentueel In euro's per maand

Eenoudergezin, 2 kinderen, in de bijstand

0,7%

15

Alleenstaand, werkend € 25.000

3,1%

56

Alleenstaand, zelfstandig € 25.000

1,2%

27

Paar, zonder kinderen, tweeverdiener
€ 35.000 en € 35.000

2,0%

92

Paar, 1 kind, beiden zelfstandig € 40.000 en € 15.000

2,9%

129

Paar, 2 kinderen, € 35.000 en € 25.000

3,7%

170

Paar, 3 kinderen, tweeverdiener

€ 35.000 en € 10.000

4,6%

166

Alleenstaand, AOW + € 5.000

0,9%

17

Paar, AOW € 17.500 en € 7.500

0,2%

6

Kanttekeningen

Bij deze koopkrachtberekeningen zijn enkele kanttekeningen te plaatsen. Voor gepensioneerden is de koopkrachtontwikkeling uiterst ongewis. Veel gepensioneerden zullen weliswaar een verhoging van hun AOW-uitkering krijgen, maar geen hoger ouderdomspensioen (of nabestaandenpensioen). Veel pensioenfondsen staan er relatief slecht voor. Er worden voor zeer veel gepensioneerden juist kortingen verwacht. Dat zal uiteraard een negatief effect hebben op hun koopkracht. Voor het eerst maakt Nibud ook onderscheid tussen verschillende werkenden: werknemers in loondienst en zelfstandigen. Dat heeft te maken met het feit dat de belastingvoordelen voor zelfstandigen worden verlaagd (hierover later meer). Een zelfstandige die zijn tarieven niet met 2,5% verhoogt, zal er daardoor juist op achteruit gaan, in plaats van vooruit.

Een derde kanttekening is dat de levensstijl meer van invloed wordt op de koopkracht. Er was al voorzien in accijnsstijgingen, maar die worden extra verhoogd voor bezitters van een dieselauto. Rokers gaan, bovenop de eerder aangekondigde prijsstijgingen, vanaf 1 april 2020 € 1 extra accijns per pakje sigaretten (20 stuks) betalen.

Tot slot blijkt een loonstijging of inkomensstijging die in eerdere jaren als uitgangspunt werd genomen, vaak niet daadwerkelijk gehaald. Het Nibud heeft daarom ook koopkrachtberekeningen gepubliceerd voor Nederlanders zonder inkomensstijging.

Terug

01-10-2019

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep