Kettingbotsing

Een kenmerk van een kettingbotsing is vaak chaos. Wie veroorzaakte nu de botsing en is de achteropkomende bestuurder standaard verantwoordelijk voor het ongeval? Wie moet u nu aansprakelijk stellen als u de voorste partij bent? De oplossing is eenvoudiger dan men denkt.

Wie is aansprakelijk bij een kettingbotsing?

Wanneer u de voorste partij bent en van achter wordt aangereden stelt u normaliter de achteropkomende partij aansprakelijk. Echter wanneer die is doorgedrukt is maar de vraag of deze partij wat te verwijten valt. Logisch zou dan zijn om de partij aansprakelijk te stellen die voor het doordrukken verantwoordelijk is maar in een enorme kettingbotsing is dat bijna niet meer te doen.

Schuldloze Derde

Om dit en andere problemen te voorkomen kan de zogenaamde “schuldloze derde” zich in beginsel beroepen op de zogeheten bedrijfsregeling Schuldloze Derde. Deze regeling voorziet in een oplossing voor de situatie dat degene die buiten zijn schuld schade lijdt als gevolg van een ongeval waarbij behalve hijzelf twee of meer partijen zijn betrokken, en redelijkerwijs is aan te nemen dat tenminste één van die partijen aansprakelijk is voor die schade.

Dit betekent dat de schuldloze derde bij een kettingbotsing de achteropkomende partij aansprakelijk kan stellen ongeacht of deze nu wel of niet is doorgedrukt. De verzekeraar die door een schuldloze derde of diens belangenbehartiger als eerste wordt aangesproken wordt de regelend verzekeraar genoemd en dient de schade zonder verdere discussie te vergoeden.

Wanneer is de bedrijfsregeling Schuldloze Derde niet van toepassing ?

ls er bij een verkeersongeval twee motorrijtuigen betrokken zijn, waarvan er;

  • Eén motorrijtuig onverzekerd is, of
  • Eén motorrijtuig onbekend is, of
  • Eén van de betrokken voertuigen een buitenlands motorrijtuig betreft.

In alle andere gevallen is de bedrijfsregeling Schuldloze Derde van toepassing.

In de praktijk komt het echter te vaak voor dat de eerst aangesproken verzekeraar haar status als regelend verzekeraar niet accepteert en de benadeelde doorverwijst naar de volgende c.q. achterste partij. Indien er geen sprake is van één van de hierboven vermelde uitsluitingsgronden dient de eerst aangesproken verzekeraar haar status van regelend verzekeraar te accepteren en de schade van de schuldloze derde te vergoeden.

Terug

01-03-2017

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep