Inzetbaarheid

Soms adviseren bedrijfsartsen dat de medewerker op basis van arbeidstherapie het werk kan doen. Feitelijk is dit een begrip uit de oude doos van de toenmalige bedrijfsverenigingen. Nu de werkgever het loon voor 104 weken moet doorbetalen, is dit een sigaar uit eigen doos geworden.

Arbeidstherapie mag slechts voor een kortdurende activiteit van maximaal vier tot zes weken als opmaat voor re-integratie met loonwaarde. Het doel is duidelijkheid te krijgen over de belastbaarheid van de arbeidsongeschikte medewerker om te komen tot (uitbreiding van) werkhervatting.

Als leidinggevende kun en mag je met hulpvragen de belastbaarheid van je medewerker bepalen. Vragen om erachter te komen wat een medewerker nog wel zou kunnen in eigen of aangepaste arbeid. Er mag meer gevraagd worden dan aangenomen wordt:

  • wat belemmert jou om je eigen werk te doen;
  • wat kun je nog wel;
  • hoe kunnen we jou mogelijkheden zo goed mogelijk benutten;
  • ligt de oorzaak van je arbeidsverzuim in werk of privé. Op welke terrein kunnen we samen maatregelen treffen.

Bovenstaande vragen kunnen in het re-integratieprotocol worden opgenomen. De medewerker moet eerst over deze vragen nadenken alvorens hij de telefoon pakt en ziekteverlof aanvraagt.

De werknemer die wegens ziekte uitvalt voor zijn eigen, bedongen werkzaamheden, heeft voor een periode van 104 weken recht op loondoorbetaling. Tegenover deze loonaanspraak staat de verplichting om waar mogelijk passende arbeid te verrichten. Dat hoeft dus niet het eigen werk te zijn. De uitspraak van "daar ben ik niet voor aangenomen"  gaat niet op en de medewerker is verplicht mee te werken aan passende werkzaamheden.

Gemiddeld meldt een medewerker zich eenmaal per jaar ziek. 95% van de werknemers kan op de eerste dag van verzuim vragen beantwoorden over wat er nog wel mogelijk is.

Het is de werkgever toegestaan om de werknemer een "Verkorte Functionele Mogelijkheden Lijst" te laten invullen.

Terug

20-05-2016

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep