In kaart brengen

Heel vaak weten werkgevers niet dat zij personen in dienst hebben met een arbeidsgehandicapten status of met structurele beperkingen. Dit mag een werkgever na twee maanden dienstverband opvragen.

De werknemer is verplicht om bij navraag van de werkgever zijn status bekend te maken. Een werkgever moet er dus wel expliciet naar vragen. Dit is geregeld in artikel 38b van de Ziektewet. De werknemer hoeft aan de werkgever alleen aan te geven dat hij recht heeft op de no-riskpolis, over de aard en oorzaak van de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid hoeft hij de werkgever niet te informeren.

Indien u iemand met een arbeidshandicap of ziekte wilt aannemen dan geldt voor deze werknemer mogelijk de no-riskpolis. De no-riskpolis houdt in dat u voor deze werknemer een Ziektewet-uitkering van UWV kunt krijgen als hij ziek wordt. Een zieke werknemer voor wie u een Ziektewet-uitkering krijgt, telt niet mee voor de premiedifferentiatie van de werkgever. Dat betekent dat u ook voor de zieke werknemers die onder de banenafspraak vallen, geen verhoging van de premie krijgt.

(bron: VeReFi, M. Nikkels mei 2016)

Terug

20-05-2016

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep