Hoe zegt u een vezekering op?

Vroeger moest een verzekering twee of drie maanden voor de vervaldatum opgezegd worden, anders werd de polis weer voor een jaar verlengd, of nog langer. Tegenwoordig is dit anders geregeld.

In het verleden golden er strikte regels bij het opzeggen van een verzekering. Je moest twee of drie maanden voor de contractvervaldatum de verzekering opzeggen. Anders moest je weer een jaar (of langer)  wachten om de verzekering op te kunnen zeggen. Gelukkig is het tegenwoordig beter geregeld. Voor verschillende verzekeringsvormen gelden verschillende regels voor het beëindigen van de verzekering. Wij zullen eerst de regels uitleggen voor het opzeggen van een schadeverzekering.

Verzekering dagelijks opzegbaar

Bij het afsluiten van een schadeverzekering wordt er in de meeste gevallen een overeenkomst gesloten voor een periode van een jaar. Gedurende deze periode is de verzekering niet te beëindigen, op een enkele uitzondering na. Een opstalverzekering kun je bijvoorbeeld beëindigen bij het verkopen van uw woning. Na deze contractperiode zijn de verzekeringen dagelijks opzegbaar. Het is toegestaan om een opzegtermijn van één maand te hanteren. Opzeggen op 26 november betekent bijvoorbeeld beëindiging van de verzekering per 26 december. Zodra de eerste contractperiode erop zit, zijn de verzekeringen dus dagelijks opzegbaar. In het verleden was het gebruikelijk om de verzekering schriftelijk op te zeggen en de opzegging per aangetekende post te versturen. Door de flexibilisering van de opzegmogelijkheden gebeurt dat steeds minder.

Langere contractduur

Als u een nieuwe zakelijke schade- of inkomensverzekering afsluit, dan mag de verzekeraar u een contract aanbieden van maximaal drie jaar. Als u een verzekering voor langere periode wilt afsluiten, kan dat ook. Dat moet u bespreken met uw verzekeraar, zodat ook blijkt dat u dat wilt. Daarbij geeft u aan dat u weet dat u de verzekering niet eerder kunt opzeggen dan de looptijd.

Zorgverzekering opzeggen

Voor de zorgverzekering loopt de contractperiode van 1 januari tot 1 januari van het volgende jaar. De zorgverzekering kunt u per 1 januari te beëindigen. De nieuwe verzekering zal ook weer ingaan per 1 januari. Gedurende het kalenderjaar kan de zorgverzekering niet beëindigd worden. Verdiep u vooraf wel goed in de verschillen in de aanvullende zorgverzekeringen. Let ook goed op de acceptatieprocessen die verzekeraars kunnen hanteren voor aanvullende verzekeringen.

Levensverzekering opzeggen

Een levensverzekering is een zogenaamde eenzijdige overeenkomst. Dat wil zeggen dat u de verzekering op ieder willekeurig moment (eenzijdig) weer kunt beëindigen. De verzekeraar biedt dekking zolang u de premie blijft betalen. Indien er een waarde wordt opgebouwd in de levensverzekering, heeft u de mogelijkheid om de verzekering af te kopen. Niet voor alle verzekeringsvormen zal dit verstandig zijn. Bij het afkopen van bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering kunnen er zware fiscale sancties volgen.

Levensverzekeringen die gekoppeld zijn aan uw hypotheek kunt u ook niet zomaar beëindigen. Deze polissen zijn vaak verpand aan de geldverstrekker. Hierdoor kan de verzekeraar deze polissen niet beëindigen zonder toestemming van de bank waar de polis aan verpand is.

Terug

22-06-2022

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep