Historische autoritten

Hoe zit het met mijn autoverzekering als ik mee doe aan een evenement? De polisvoorwaarden zijn erg duidelijk over de uitsluitingen: deelname aan of oefenen voor snelheidsritten of -wedstrijden zijn uitgesloten. Deze uitsluiting geldt niet voor betrouwbaarheidsritten, puzzelritten, oriëntatieritten en dergelijke.  Een goede oldtimerverzekering is voorzien in een dekking voor bijzondere autoritten en is FEHAC proef. Bij nagenoeg iedere georganiseerde rit wordt een dergelijke verklaring gevraagd.

Voordat u deelneemt aan een autorit is het verstandig hierover informatie in te winnen. U dient dient de volgende acties te ondernemen:

  • De deelnemer vraagt bij zijn verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon de Assurantieverklaring voor zijn voertuig aan. 
  • De maatschappij of tussenpersoon verstrekt de deelnemer de originele verklaring, die geldig is tot de eerstvolgende premievervaldatum (of alleen voor een specifiek evenement). 
  • Let er op dat de aanvullende voorwaarden kloppen (o.a. het dekkingsgebied, leeftijd bestuurder en maximale tijdsduur van het evenement). 
  • Controleer of de vervaldatum nog klopt met de data van het evenement. 
  • Bij inschrijving van een evenement verstrekt de deelnemer een kopie van de Assurantieverklaring aan de organisator (wanneer deze ingeleverd moet worden, wordt door de organisatie meegedeeld of staat in het Bijzonder Reglement). 
  • Rijdt u meer evenementen per jaar dan moet u bij de inschrijving van ieder evenement een kopie van uw Assurantieverklaring bij de organisatie inleveren. 
  • Bij het verstrijken van de premievervaldatum moet de deelnemer een nieuwe Assurantieverklaring bij de verzekeringsmaatschappij aanvragen. 
  • Vraag de Assurantieverklaring ruim voor het evenement aan. De afgifte kan soms meer dan een week in beslag nemen.

De verzekeringen van Dyckhaven voldoen aan de eisen die de FEHAC hieraan stelt. U kunt bij ons de betreffende verklaring opvragen. Vaak ontvangt u deze van ons al op dezelfde dag per e-mail.  

Terug

01-06-2016

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep