Gevolgen coronavirus

Op onze website en op onze social media kanalen proberen wij u zoveel als mogelijk informatie te verstrekken over de gevolgen van het coronavirus.  Dagelijks komen er bij ons vragen binnen en deze vragen clusteren wij om vervolgens met u te delen. Ook volgen wij net als u de andere nieuwsberichten. Het kan dus zijn dat u dubbel informatie ontvangt. Vandaag staan wij stil bij de premie van uw (bedrijfsmatige) verzekeringen.

Heeft u recht om verlaging van uw jaarpremie te vragen?

Voor diverse bedrijfsschadeverzekeringen geldt een jaarpremie gebaseerd op de verwachtte omzet. In de voorwaarden van de verzekering staat in veel gevallen dat er eens per jaar een moment van verrekening zal plaatsvinden. Als gevolg van de preventieve maatregelen in het kader van het Coronavirus zijn er een groot aantal ondernemingen die nu geheel geen inkomsten hebben en waarvan vrijwel zeker is dat hun jaaromzet lager is dan eerder verwacht. De vraag is of deze bedrijven van de betreffende verzekeraar tussentijds een verlaging van de verwachte jaaromzet en dus van de nominale maandelijkse premie kunnen vragen. Hoewel de polisvoorwaarden wellicht anders indiceren zin wij van oordeel dat wanneer de ondernemer aannemelijk kan maken dat als gevolg van de huidige omstandigheden zijn jaaromzet in relevante mate lager zal zijn dan eerder verwacht, een verzekeraar verplicht is aan dit verzoek mee te werken. Dit is ook in lijn met het overheidsbeleid om ondernemers maximaal tegemoet te komen om de financiële klappen die men krijgt op te vangen.

Heeft de verzekeringnemer recht om betaling van premies uit te stellen?

Ondernemers die op dit moment geen inkomsten hebben, kunnen problemen gaan ondervinden bij het betalen van verzekeringspremies. Vanuit het Verbond van Verzekeraars is (nog) niet het beleid gecommuniceerd waarbij verzekeringsmaatschappijen ondernemers op dit punt tegemoet willen komen. Uiteraard kunnen wij in overleg treden met een verzekeraar over individuele gevallen. Wij taxeren dat een aantal aanbieders bereid zullen zijn dit soort verzoeken vanuit een positieve grondhouding te beoordelen. Maar op dit moment bestaat er geen ‘recht’op premie uitstel. Wel is het belangrijk dat  er een dreiging ontstaat dat u de premies niet tijdig meer kan betalen, u ons daarover informeert. Wij staan u dan bij om onverzekerbaarheid te voorkomen. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van de kredietfaciliteiten die de overheid nu ter beschikking stelt.

Vragen en antwoorden

In de komende periode proberen wij met enige regelmaat vragen te beantwoorden die te maken hebben met de effecten van het Coronavirus. Heeft u een vraag, voelt u zich dan vrij deze aan ons voor te leggen. We gaan ons best doen om deze van een antwoord te voorzien: stuur uw vraag naar info@dyckhaven.nl

Terug

18-03-2020

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep