Geld voor asbestsanering

Het kabinet wil de komende tijd flinke stappen zetten om het aantal asbestdaken terug te dringen. Hoewel een wetsvoorstel voor een verbod op asbest in daken eerder dit jaar sneuvelde in de Eerste Kamer, kondigt staatssecretaris Stientje van Veldhoven van milieu een reeks maatregelen aan.

Kabinet trekt extra geld uit voor sanering asbestdaken
Zij schrijft aan de Tweede Kamer dat ze, ook nu het verbod van tafel is, werk wil maken van een eerder aangekondigd fonds. Huiseigenaren die kankerverwekkende asbest willen laten verwijderen, kunnen daarvoor een beroep doen op geld uit dat fonds. Het fonds moet volgend jaar beschikbaar zijn en loopt tot 2028.

Schrijnende gevallen
Hoeveel geld er in het fonds zal zitten, is nog niet bekend. Verschillende partijen dragen eraan bij. Daarnaast was er €5 miljoen toegezegd om de meest schrijnende gevallen te helpen. Van Veldhoven gaat kijken hoe ze dat geld kan inzetten. Mogelijk wordt het ook onderdeel van het fonds.

Versnelde afbouw
De staatssecretaris wil nog voor het einde van het jaar een samenwerkingsovereenkomst tekenen met provincies, gemeenten, belangenbehartigers en maatschappelijke organisaties om tot een versnelde afbouw te komen.

Brede steun
Hoewel er in de Tweede Kamer vorig jaar brede steun was voor een verbod op asbest in daken, verwierp de Eerste Kamer het wetsvoorstel van Van Veldhoven in juni. Organisaties die onder meer huiseigenaren en boeren vertegenwoordigen, verzetten zich tegen het verbod.

(bron AM web)

Terug

15-10-2019

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep