Geen verzekerde bedragen

Tot enkele jaren geleden werd op de polis een verzekerd bedrag genoemd. Het noemen van het verzekerd bedrag had meerdere functies. Een van die functies was het weergeven van de maximale vergoeding voor de kosten van herbouw van een woning of de schade aan uw inboedel. Aangezien de schade en kosten in de praktijk vaak hoger kunnen uitvallen dan de hoogte van het genoemde verzekerd bedrag, veroorzaakte dit voor de verzekerde een risico. De meeste verzekeraars melden daarom geen verzekerde bedragen meer op de polis. In plaats daarvan garanderen zij de vergoeding van de schade, ongeacht de hoogte van deze schade.

Wel gelden voor bepaalde spullen in uw woonhuis maximale vergoedingen, zoals voor sieraden en (audio)apparatuur of vergoedt de verzekeraar de schade naar dagwaarde. Voor de vergoeding maken zij veelal gebruik van een afschrijvingslijst.

Soms is de oorzaak van de schade niet duidelijk. Het is dan noodzakelijk om een onderzoeker (bijvoorbeeld een lekdetectiebedrijf) in te schakelen. Als de schade-oorzaak niet gedekt is, zijn de onderzoekskosten ook niet gedekt, tenzij de verzekeraar zelf de onderzoeker heeft ingeschakeld. Overleg daarom altijd eerst met ons alvorens zelf een (duur) onderzoeksbureau in te schakelen. U kunt een verzekeraar niet verplichten een onderzoeksbureau in te schakelen. Formeel is het zo dat diegene die de schade indient ook het bewijs van de oorzaak van de schade moet aantonen. Bij twijfel kan de verzekeraar de verantwoordelijkheid (en de kosten) van het onderzoek op zich nemen. Bij een onjuiste opgaaf van de oorzaak heeft de verzekeraar het recht om de gemaakte kosten te verhalen.

Foto’s en aankoopbewijzen

Bij een schade dient u aan te geven wat er precies gebeurd is. Ook zal de verzekeraar vragen naar de schadekosten. Het is daarom verstandig om de aankoopbewijzen te bewaren en van bijzondere bezittingen foto’s te maken. Ook kunt er voor kiezen om uw inboedel te laten taxeren zodat er bij een eventuele schade nooit discussie is over de omvang van de schade.

Terug

10-02-2022

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl