Eenvoudige AOV

Zelfstandigen die zich oriënteren op een arbeidsongeschiktheidsverzekering, willen graag eenvoudiger producten. Ze verwachten een betrouwbaarder opstelling van verzekeraars en zouden graag zien dat niet alleen de premie fiscaal aftrekbaar is, maar ook het aov-advies. Dat zijn enkele resultaten uit het onderzoek dat het ministerie van Sociale Zaken en het Verbond hebben uitgevoerd onder zzp’ers en financieel adviseurs.

Koolmees presenteert aov-onderzoek: zzp’er wil eenvoudiger product

Het ministerie wil met het onderzoek meer inzicht krijgen in de reden waarom zzp’ers wel of geen aov afsluiten. Een onderzoek werd uitgevoerd onder zes zzp’ers met aov en zes zzp’ers zonder, en zes financieel adviseurs met aov’s in hun portefeuille.

Gedragbepalers

De onderzoekers keken eerst naar de belangrijkste gedragbepalers, zoals kennis, houding en zelfbeeld. Volgens het rapport hebben zzp’ers bijvoorbeeld een beperkte kennis van het product, zijn ze niet goed op de hoogte van keuzemogelijkheden. Hun houding is dat een aov weliswaar verstandig is, maar die houding wordt negatief beïnvloed door het overheersende beeld dat een aov heel duur is.

Bijgeloof

Opmerkelijker zijn de conclusies omtrent het zelfbeeld als gedragsbepaler voor een aov. De zzp’ers typeren zichzelf als optimistische personen. Het afdekken van het arbeidsongeschiktheidsrisico zou daar niet bij passen. “Ook bestaat in zeker mate het bijgeloof dat je dit [arbeidsongeschiktheid] weleens over jezelf zou kunnen afroepen door een AOV af te sluiten”, schrijven de onderzoekers.

Vangnet

Volgens financieel adviseurs hebben zzp’ers een te groot vertrouwen in het sociale vangnet in Nederland. Ze rekenen op de bijstand als laatste redmiddel. “Onduidelijk is of iedereen zich dan realiseert dat een vermogenstoets (eigen huis, inkomen van partner) hier deel van uitmaakt. Er wordt in de ogen van financieel adviseurs soms lichtzinnig gedacht over het verkopen van het eigen huis.”

Eenvoudiger

Het onderzoeksbureau vroeg de deelnemers ook of de huidige producten op de markt voldoen. In algemene zin concluderen ze dat de producten voldoen, maar dat er wel verbeteringen mogelijk zijn. Eenvoudiger producten, helderheid over de keuzes en minder kleine lettertjes worden genoemd.

Aftrekbaarheid

De overheid speelt volgens zzp’ers en adviseurs een sleutelrol bij het verhogen van de verzekeringsgraad. Volgens de zelfstandigen moet er meer voorlichting komen, of zou de overheid een basisvoorziening voor alle werkenden moeten optuigen. Financieel adviseur zien de meeste heil in de aftrekbaarheid van aov-advies, en een actievere rol van accountants en boekhouders in het onder de aandacht brengen van het risico.

(bron AM web)

Terug

26-06-2019

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep