Echtscheiding

Een echtscheiding brengt vaak frustraties , maar veelal  ook kosten met zich mee. Een punt van aandacht hierbij is zeker de zorgverzekering. Want wie betaalt er een half jaar na de scheiding nog graag het eigen risico van haar of zijn ex-partner? En wie van de ouders gaat een uitgebreidere en dus duurdere aanvullende verzekering voor de kinderen afsluiten?

Heeft een van de ouders recht op zorgtoeslag en wordt dit dan ook meegenomen in het echtscheidingsconvenant?  Het ontbreken van duidelijk afspraken zorgt voor vervelende situaties.

Het is van belang om afspraken te maken over de volgende situaties:

  • Zitten er nog zorgkosten in de pijplijn, waarvoor één van de partners nog een eigen risico of eigen bijdrage moet betalen?
  • Is er sprake van een collectieve zorgverzekering? Zo ja, dan gaat de partner die geen recht meer heeft op collectieve voordelen mogelijk meer premie betalen en/of extra vergoedingen missen.
  • Gaat één van de ouders een hogere aanvullende verzekering afsluiten of aanhouden om zorgkosten van de kinderen vergoed te krijgen? Zo ja, voor wiens rekening komt deze extra premie dan?

Daalt na de scheiding een inkomen? Is het bedrag aan zorgtoeslag, waar mogelijk recht op is, meegenomen in de opstelling van het echtscheidingsconvenant?

(bron: De Beursbengel)

Terug

12-11-2016

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep