De uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering dekt de kosten van uw crematie of begrafenis, zoals de kist, bloemen en de afscheidsplechtigheid. Zo helpt u uw nabestaanden bij het regelen van een mooi afscheid. Een crematie of begrafenis kost al gauw meer dan 7.500 euro. Lang niet iedereen kan dit uit eigen zak betalen. Een uitvaartverzekering neemt deze financiƫle zorg uit handen. In dit artikel geven we u een aantal interessante inzichten die u kunnen helpen bij het selecteren van een passende verzekering.

Er zijn pakweg vier verschillende soorten uitvaartverzekeringen:

  1. De kapitaalverzekering: uitkering in geld
  2. De naturaverzekering: vergoeding van afgesproken producten en diensten
  3. De combinatieverzekering: deels kapitaal, deels natura
  4. De natura sommenverzekering: dekking van factuur van de uitvaart

Helaas bieden deze verzekeringen niet dezelfde mate van keuzevrijheid. Sterker nog, er zijn grote verschillen. Het is goed om daar bewust van te zijn en u goed te laten adviseren.

Verschillen keuzevrijheid

Een kapitaalverzekering kent volledige keuzevrijheid. De nabestaande die de uitkering ontvangt, mag zelf weten waar hij/zij dit geld aan besteed. Een naturaverzekering kent de minste keuzevrijheid en flexibiliteit, omdat alle producten en diensten die bij de uitvaart horen al vooraf zijn vastgelegd. Uit onderzoek blijkt dat uitvaartverzekeringen met een korte premielooptijd vaak voordeliger zijn dan met een levenslange looptijd. Dit geldt voor alle soorten uitvaartverzekeringen.

Een polis waarin u bijvoorbeeld maar tot het 65e levensjaar premie betaalt, is vaak gunstig voor de lange termijn. U betaalt misschien een hoger bedrag per maand, maar over een minder lange periode. Alleen als u op jongere leeftijd komt te overlijden, is een lange looptijd goedkoper, maar daar gaat u natuurlijk niet van uit.

Maak uw uitvaartverzekering waardevast

Wanneer u een uitvaartverzekering gaat afsluiten, krijgt u vaak de mogelijkheid om deze te indexeren of waardevast te maken. Als een uitvaartverzekering niet waardevast is, betekent dit dat de waarde van de uitkering of dekking niet meestijgt met de daadwerkelijke kosten. U bent dan niet meer volledig verzekerd.

Let op de begunstiging

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering, waarbij een deel van het geld vrij wordt uitgekeerd, moet de verzekerde een begunstigde aanwijzen. Aan hem/haar wordt het geld uitgekeerd na het overlijden van de verzekerde. Dit geld mag hij/zij naar eigen inzicht gebruiken, bijvoorbeeld om de uitvaart te bekostigen, maar ook voor andere zaken.Er zijn in Nederland echter steeds meer mensen die alleen leven en verder geen nabestaanden (meer) hebben, terwijl zij bij het afsluiten van een uitvaartverzekering wel een levende begunstigde hebben aangewezen.

Als de eerste begunstigde niet meer leeft, kijkt de verzekeraar naar de eerstvolgende wettelijke bungstigde, zoals een broer of zus. Maar dit kan iemand zijn die misschien wel helemaal geen goede relatie had met de overledene en het geld voor eigen belang gebruikt. Het is daarom slim om meerdere begunstigden aan te wijzen. U kunt ook een uitvaartondernemer als secundaire begunstigde aanwijzen, zodat deze het geld krijgt om de uitvaart te betalen.

Nieuwe methode

Binnenkort krijgen we in Nederland een nieuwe, erkende manier van lijkbezorging bij: resomeren. Dat betekent ook dat u zich straks hiervoor kunt verzekeren. Bij deze uitvaartmethode wordt de overledene opgelost in een warm bad. Aan het einde van dit proces blijven er alleen botten over, die worden vermaalt tot een wit poeder.

De belangrijkste voordelen van resomeren ten opzichte van cremeren of begraven:

  • Goedkoper
  • Milieuvriendelijker (minder CO2-uitstoot en kist kan worden hergebruikt)

De Ministervan Binnenlandse Zaken volgt het advies van de Gezondheidsraad om resomeren in de wet op te nemen.

Terug

09-08-2022

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep