De juiste dekking

Heeft iemand schade door uw schuld? Of door uw kind, uw huisdier of een logé? U bent verzekerd als je een aansprakelijkheids­verzekering afsluit! Aansprakelijkheidsverzekeringen verschillen met name in de dekking van situaties waarin wettelijke aansprakelijkheid ontbreekt. Een aansprakelijkheidsverzekering is primair bedoeld voor schade bij anderen waarvoor de verzekerde aansprakelijk is. Daarvoor moet sprake zijn van een onrechtmatige daad door jezelf of een medeverzekerde. En waarbij schade is ontstaan als gevolg van die daad. Maar er zijn situaties waarin wettelijke aansprakelijkheid ontbreekt en je je toch moreel verplicht voelt de schade te vergoeden.

Om deze schades te dekken, kunnen verzekeraars een speciale clausule in hun voorwaarden opnemen. Het verschil in jaarpremie tussen de duurste en goedkoopste gezins-AVP kan behoorljk oplopen.

Hoe eenvoudig deze verzekering ook lijkt, toch zijn er behoorlijke verschillen die afhankelijk zijn van de gezinssituatie. Een stel zonder kinderen en/ of huisdieren kan de aansprakelijkheidsverzekering hierop afstemmen. Voor  iedere uitbreiding van de dekking wordt premie berekend terwijl deze dekking misschien helemaal niet noodzakelijk is.

Terug

18-03-2021

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep